2019. gada 21. februārī LU galvenās ēkas 4. stāva zālē dienas garumā notiks LU 77. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas „Zinātņu vēsture un muzeoloģija“ darbs.

Sekcijas programma


9:30 - 10:00 - Reģistrācija, kafija/tēja sekcijas dalībniekiem
LU Muzeja direktores Ivetas Gudakovskas ievadvārdi
LU prorektora Valda Segliņa konferences atklāšanas uzruna


            1. sēde “Muzeoloģijas aktualitātes”


10:20 Uldis Zariņš - Muzeju loma ilgtspējīgā attīstībā
10:35 Jānis Garjāns - Sabiedriskā labuma aspekts Latvijas muzeju darbībā
10:50 Agrita Ozola - Daži muzeja krājuma pētniecības un interpretācijas aspekti
11:05 Vija Hodireva - Interaktīvo izglītojošo programmu realizācijas iespējas izmantojot Ģeoloģijas kolekcijas LU Muzejā
11:20 M.Rudzīte, A.Barševskis, S.Poča, M. Rudzītis - Kurzemes Provinces muzeja dabas kolekcija LU Muzejā


Pārtraukums 11:35 – 11:50


11:50 Vanda Visocka - Oto Meļļa plānslīpējumu kolekcija LU Muzeja Ģeoloģijas krājumā
12:05 Māris Rudzītis - Nikolajs Delle un viņa kolekcijas LU Muzejā
12:20 Ieva Lībiete - RSU Anatomijas muzeja kolekcija: pagātne, tagadne, nākotne
12:35 Tālis Pumpuriņš - Latvijas karoga vēstures avoti Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājumā: kolekcijas veidošana, izpēte un popularizēšana
12:50 Edgars Čudars - Dažādas metodes un reaģenti slapjo dabas preparātu izgatavošanā un restaurēšanā
1. sēdes referentu paneļdiskusija 13:00 – 13:30


Pusdienu pārtraukums - 13:30 - 14:00
Sekcijas dalībnieku kopbilde 14:00 - 14:10


            2. sēde “Zinātņu vēsture LU simtgadē”


14:10 Edgars Vimba - LU botāniķu devums Latvijai 100 gados
14:25 A. Piterāns, A. Žeiviniece - Latvijas ķērpju izpētes vēsture
14:40 V. Gordjušina, Ē. Lūse, Z. Zalužinska - Patoloģijas attīstības vēsture LU Simtgadē
14:55 Ilgonis Vilks - Mazāk zināmo starpkara perioda LU astronomijas studentu dzīvesstāsti
15:10 Rūdolfs Rubenis - LU studenti-korporanti Atsevišķajā studentu rotā (1918-1919): atspoguļojums studentu korporāciju jubilejas albumos


Pārtraukums 15:25 – 15:40


15:40 Maija Pozemkovska - Kristians fon Panders un viņa darbi LU Bibliotēkā
15:55 Mārtiņš Vesperis - LU Medicīnas fakultātes mācībspēki Krievijas-Japānas karā (1904-1905)
16:10 Indulis Zvirgzdiņš - LVU un LU mācībspēks arhitekts Pēteris Bērzkalns (1899-1958)
2. sēdes referentu paneļdiskusija 16:25 – 16:55