1960. gada 10. decembrī dzimis Ilgonis Vilks – latviešu astronoms, pedagoģijas zinātņu doktors, vairāku mācību grāmatu autors, astronomijas pasniedzējs augstskolā, Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieks, Latvijas Astronomijas biedrības valdes loceklis, Eiropas Astronomijas izglītības asociācijas biedrs, Starptautiskās Astronomijas savienības biedrs. 1984. gadā Latvijas Valsts Universitātē absolvējis Fizikas un matemātikas fakultāti. 1997. gadā Latvijas Universitātē ieguvis pedagoģijas zinātņu doktora grādu par publikācijām saistībā ar astronomijas mācību metodiku. I.Vilks ir izstrādājis vairākas mācību grāmatas astronomijā, fizikā, dabaszinībās, sarakstījis arī populārzinātniskas grāmatas. Nodarbojas ar astronomijas popularizēšanu. Žurnālu “Terra” un “Zvaigžņotā Debess” galvenais redaktors. Latvijas Universitātes Muzeja eksperts.

Ilgonis Vilks: Visuma noslēpumus šķetinot