1867. gada 8. decembrī dzimis Kārlis Blahers, ķīmiķis, Latvijas Universitātes profesors. Izstrādājis degošo izrakteņu klasifikāciju, uzlabojis kurtuvju ekspluatāciju, veicis siltumtehnisko procesu klasifikāciju. 1938. gadā apbalvots ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

Timenote – Karls Blahers

Alīda Zigmunde, Saulcerīte Neilande - Profesora Karla Blahera daudzpusīgā darbība