1927. gada 7. decembrī dibināta latviešu studentu korporācija Lacuania, kas pirmā un vienīgā latgaliešu studentu korporācija Latvijā. Pirms tam tā eksistējusi kā LU studentu biedrība Unitas Letgalica, kas darbojās saskaņā ar studentu korporācijas principiem. Trimdas laikā uzturējusi ciešu sadraudzību ar latviešu studentu korporācijām Talavija un Patria. Atšķirībā no citām studentu korporācijām, 20. gs. 20.-30. gados pastāvēja stingrs novadniecības princips. Par Lacuania locekļiem uzņēma LU studentus, kuri dzimuši un auguši Latgalē. Novadniecības principu atcēla 20. gs. 90. gados, kad Latvija valsts atjaunoja savu neatkarību no PSRS. Pie Lacuania saimes piederīgs LU Romas katoļu teoloģijas fakultātes profesors, Romas katoļu baznīcas bīskaps, Saeimas priekšsēdētājs un Latvijas Centrālās padomes loceklis Jāzeps Rancāns.  

Vairāk uzzināt:

https://www.lu.lv/muzejs/par-mums/zinas/zina/t/59997/

https://www.lakuga.lv/2016/06/28/latvejis-universitatis-latgalisu-studentu-korporacejis-lacuania-gierbuns/