1900. gada 28. decembrī dzimis Jānis Jurgens, Latvijas Valsts universitātes rektors no 1941. gada 14. februāra līdz 1. jūlijam.

Latvijas Universitātes rektori

Vēsma Klūga - Latvijas Valsts universitātes rektors profesors Jānis Jurgens (28.12.1900 - 18.11.1983)

Wikipedia - Jānis Jurgens