Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrāde Latvijai, ietverot tās jūras teritoriju

LU GGI 2017. gada 1. martā ir uzsācis realizēt ERAF projektu 1.1.1.1/16/A/160 Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrāde Latvijai, ietverot tās jūras teritoriju

Projekta rezultāts būs Latvijas tautsaimniecībā plaši izmantojams Latvijas un tās jūras teritorijas gravitācijas lauka anomāliju modelis. 
Projekta gaitā tikt veikta Zemes gravitācijas lauka anomāliju modeļa aprēķināšana Latvijas sauszemes un jūras teritorijai. Tiks apkopota esošā informācija par nivelēšanas tīklu datiem un tā tiks papildināta ar augstas precizitātes GNSS mērījumiem. Tiks veikti mērījumi ar digitālo zenīta teleskopu gar jūras krastu un gar Latvijas robežām kā arī sabiezināti mērījumi anomāliju zonās. Projektā iegūtie rezultāti tiks publicēti zinātniskos citējamos rakstu krājumos un par tiem tiks ziņots konferencēs. Gravitācijas lauka anomāliju modelis tiks nodots ierobežotais publiskai lietošanai.