Ģeodinamika un Ģeokosmiskie pētījumi 2019

LU GGI 77. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros organizē sekciju "Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi"

Šogad konference tiks rīkota vairākās dienās un risināsies no 20.03. - 22.03.2019. Latvijas Universitātes jaunuzceltajā Zinātņu mājā Jelgavas ielā, Rīgā. KARTE

Šobrīd tiek veidota konferences detalizēta programma, bet konference sastāvēs no sekojošām sekcijām:

1.    20.03.2019. Profesionāli tehniskā daļa, kurā ziņojumus sniegs valsts politkas veidotāji ģeodēzijas un ar to saistītajām nozarēm un šīs jomas pārstāvji no profesionālajām aprindām. Konference notiks Rīgā Jelgavas ielā 3, Latvijas universitātes Zinātņu mājā, Konferenču zālē Alfa. Darba valoda - Latviešu. Reģistrācija līdz 15.03.2019. ŠEIT
Pagaidu programma:

08:30 – 09:00 Ierašanās, reģistrācija

09:00 – 09:15 Konferences atklāšanas uzrunas

09:15 – 09:45

Par aktivitātēm Ģeodēzijas jomā 2018. gadā un plāniem 2019. gadā

I. Liepiņš

09:45 – 10:05

VĢTDB un tās pilnveide

B. Helfriča

10:05 – 10:25

Darbības VĢT punktu aizsargjoslu nodrošināšanā

M. Rubļova

10:25 – 11:00 Diskusijas un Kafija

11:00 – 11:15

VĢT apsekošana un sakārtošanas darbi 2018. gadā

M. Znotiņa

11:15 – 11:40

LatPos darbība 2018. gadā un nākotnes ieceres

V. Sproģis

11:40 – 12:00

Kombinētā tīkla pilotprojekts Daugavpilī un nākotnes ieceres

J. Sakne

 

12:00 – 12:20

Aeromagnētiskās kartēšanas materiālu izmantošana ģeomagnētisko mērījumu plānošanā un variometra stacijas būvniecība

R. Landorfs

12:20 ~ 14:00 Pārtraukums

 

14:00 – 14:30

Ģeotelpisko datu datubāzes priekšrocība, šo datu pārbaudē, uzturēšanā un izplatīšanā

SIA “Metrum”

Māris Krievs - Metrum grupas/ TopoDatu valdes loceklis

 

14:30 – 15:00

Rīgas Domes Pilsētas Attīstības Departaments

Sergejs Plotņikovs – Ģeomātikas pārvaldes, Topogrāfiskās informācijas uzturēšanas nodaļas vadītājs

 

15:00 – 15:30

Lauku Atbalsta Dienests

Indulis ĀboliņšDirektora vietnieks

 

15:30 – 16:00

ADTI: Pārdomas par kvalitāti

SIA “Mērniecības Datu Centrs”

Una Krutova - Izpilddirektore

16:00 – 17:00 Diskusijas un Kafija

Noslēgums

 

Atbalsta

 
2.    21.03.2019. Starptautiska zinātniskā konference. Konference notiks Rīgā Jelgavas ielā 3, Latvijas universitātes Zinātņu mājā, Konferenču zālē Alfa.Darba valoda - Angļu. Reģistrācija ŠEIT, pagarināta līdz 25.02.2019. (Ziņotājiem)
 
Apmeklētājiem reģistrācija atvērta līdz 15.03.2019.
 
Konferences programmā tiks iekļautas sekojošas tēmas:
  • Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi;
  • Gravitācijas lauks, ģeoīda modeļi un augstuma sistēmas;
  • Astroģeodēziskie mērījumi;
  • GNSS un satelīt-ģeodēzija;
  • Nivelēšanas tīkli;
  • Mērniecības risinājumi;
  • Fotogrammetrija, attālā izmēte;
  • Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas;
  • Bezpilota lidaparāti;

Progrmmas komitejas apstiprinātie ziņojumi:

08:30 – 09:00 Arrival, registration

09:00 – 09:20

Conference opening

Vice-rector for Exact Sciences, Life and Medical Sciences of the University Director of the Institute of Geodesy and Geoinformatics

V. Segliņš, G. Silabriedis

09:20 – 09:40

The Latvian digital zenith camera enters regular service (LAT)

A. Zariņš, A. Rubans, G. Silabriedis

09:40 – 09:55

Software development for gravity data processing made by Scintrex CG-6 (LAT)

K. Morozova

09:55 – 10:15

The Use of Robust Estimation to Express Local Quasi-geoid (PLN)

Ł. Borowski, M. Banaś

10:15 – 10:35

The Development of Future Technological Scheme for the Creation of 3D Spatial Model (LAT)

A. Celms, V. Puķīte, I. Reķe, A. Veliks

10:35 – 10:55

Application of Remote Sensing Methods in Research of Nearshore Sandbars (LTU)

L. Bevainis, R. Janušaitė, V. Karaliūnas

10:55 – 11:25 Coffee break

11:25 – 11:45

Application of UAV aerial images and ground-based precision measurement of Eolian sand dunes (LTU)

N. Mačiulevičiūtė-Turlienė, L. Bevainis, A. Česnulevičius, A. Bautrėnas,

11:45 – 12:00

NAVKA/PREGON-X - LowCost GNSS & GNSS Raw Data and Algorithms for a Robust Multisensor Navigation, Positioning and Georeferencing with Smartphones (GER)

J. Diekert

12:00 – 12:15

NAVKA/PREGON-X - Theoretical and Practical Elaboration & Implementation on a GNSS/MEMS/Optical/Laser based Object Georeferencing with Smartphones (GER)

M. Almagboul

12:15 – 12:30

NAVKA/PREGON-X - Development of Different Hardware Variants for a GNSS/MEMS/Optics/Laser based Positioning & Georeferencing with Smartphones (GER)

S. Janugade

12:30 – 12:45

GNSS measurements on Sea surface (LAT)

V. Zeizis, J. Zvirgzds

12:45 – 13:00

Network RTK services in Estonia (EST)

H. Jürgenson

13:00 – 14:00 Break

14:00 – 14:15

Orbit type in GNSS clock stability (PLN)

K. Maciuk

14:15 – 14:30

Core site requirements and adjustment for Latvia (LAT)

L. Goldbergs, J. Kaminskis

14:30 – 14:45

SLR station RIGA in 2018 (LAT)

K. Salmiņš

14:45 – 15:05

Velocity analysis of the Latvian CORS Time Series for 2011-2018 (LAT)

I. Varna, D. Haritonova, J. Balodis

15:05 – 15:25

The impact of the Baltic Sea loading on GNSS time series in the territory of Latvia (LAT)

D. Haritonova

15:25 – 15:45

Height quality for GNSS/levelling points and GNSS CORS stations (LAT)

J. Balodis, K. Morozova, K. Balodis, G. Silabriedis, I. Mitrofanovs, M. Reiniks

Coffee, Discussions

Invitation to the next conference

Closing

 
3.    22.03.2019. Latvijas augstāko izglītības iestāžu ieguldījums mērniecības izglītībā Latvijā. Konference notiks Rīgā Jelgavas ielā 3, Latvijas universitātes Zinātņu mājā, Konferences zālē tiks precizēta. Darba valoda - Latviešu. Reģistrācija līdz 17.03.2019. ŠEIT
Pagaidu programma:

08:30 – 09:00 Ierašanās, reģistrācija

09:00 – 09:30

Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta ziņojums

Gunārs Silabriedis/Jānis Balodis

09:30 – 10:00

Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas Katedras ziņojums

Jānis Kaminskis, Mārtiņš Reiniks, Anete Kiopa

10:00 – 10:30

Latvijas Lauksaimniecības Universitātes ziņojums

VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras vadītāja asoc. profesore, Dr.oec. Vivita Puķīte

10:30 – 11:00

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes ziņojums

11:00 – 11:30

Latvijas Mērnieku Biedrības un Valsts Zemes Dienesta studentu konkursu prezentācijas un laureātu apbalvošana

11:30 ~ 13:00 Diskusijas un Kafija

13:00 – 18:00 Konferences zinātniskās padomes slēgtā sēde sadarbībā ar Latvijas Mērnieku Biedrību

Sīkāka informācija par konferences norises laiku un programmu sekos.