GGI unikālās iekārtas, programmatūra un datu kopas

LU Ģeodēzijas un ģroinformātikas institūtā ir unikālas iekārtas, programmatūra un datu kopas par Latvijas vidi: 1. Oriģināla digitāla zenītkamera vertikāles novirzes pētījumiem. Automatizētas vadības programmatūra. Novērojumu analīzes programmatūra. Iekārta un programmatūra lietojami Zemes gravitācijas lauka pētījumiem undetalizēta lokālā ģeoīda modeļa izstrādei. 2. Oriģināls, nelielu gabarītu satelītu lāzertālmērs (SLR - satellite Laser Ranging system). Iekārtas automatizētas vadības un datu apstrādes programmatūra. Iekārta izstrādāta satelītu orbītu monitoringam, ģeodinamikas datu ieguvei, pasaules ģeodēzisko koordinātu sistēmu monitoringam. Satelītu lāzertālmērs varētu tikt pilnveidots mobilas SLR sistēmas izveidei novērojumu veikšanai dažādās pasaules vietās. 3. Zinātniskā Bernes programmatūra Globālo Satelītu Navigācijas Sistēmu {GNSS) novērojumu datu apstrādei, ar kuru institūtā tiek apstrādātas ikdienas GNSS novērojumu rindas no visām Latvijas pastāvīgās darbības GNSS stacijām (EUPOS-Rīga, LatPos, IGS/EPN stacija Rīga). Tā ir unikāla datu kopa Latvijas un Baltijas vides ģeofizikāliem pētījumiem. 4. Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūtā ir izstrādāts Latvijas ģeoīda modelis ar precizitātes vidējo kvadrātisko kļūdu 1,6 cm, lietojot institūta programmatūru, kas iegādāta Karlsrūes lietišķo pētījumu universitātē (Vācija). (Līdz šim Latvijā 5-8 cm, Igaunijā 4 cm, Lietuvā 5,5 cm). 5. LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts ir līdzautors GNSS pastāvīgās darbības tīkla "EUPOS-Rīga" izstrādē un piedalās tā uzturēšanā. EUPOS-Rīga nodrošina RTCM korekcijas GNSS reālā laika mērījumiem ar 1-2 cm precizitāti. 6. Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūtā ir iegādātas 2 augstvērtīgas GNSS novērojumu iekārtas TOPCON GR5 un viena GR3 augstvērtīgu pozicionēšanas datu ieguvei un to apstrādes programmatūra. Tie nodrošina GPS, Galileo un GLONASS satelītu signālu uztveršanu L1, L2 un L2C frekvencēs, kā arī reālā laika mērījumus, lietojot RTCM korekcijas. 7. Institūtā ir iegādāts kompānijā Trimble ražots datorizēts elektroniskais taheometrs, kas nodrošina leņķiskos mērījumus ar 2 loka sekunžu precizitāti un attālumu mērīšanu ar 1mm precizitāti. 8. Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūtā ir iegādātas jaunāko modifikāciju ESRI un ERDAS ģeoinformācijas sistēmu programmatūras paketes. Institūtā uzkrāts nozīmīgs informācijas daudzums GIS jomā par Latvijas vidi.