Ar prieku uzaicinām Jūs uz kārtējo LU GGI organizētu starptautisku zinātniski tehnisko konferenci "Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi 2024".

Konference tiek organizēta LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros un notiks 29.05. - 30.05.2024. Latvijas Universitātes Zinātņu mājā Jelgavas ielā 3, konferenču zālā "Alfa". KARTE

Šobrīd darbs pie konferences programmas veidošanas ir teju noslēdzies un ir zināms, ka konferencē piedalīsies ziņotāji gan no Rīgas Valstspilsētas Pašvaldības, Latvijas Ģeotelpiskās Informācijas Aģentūras, Valsts Zemes Dienesta, Zemkopības Ministrijas Nekustamajiem īpašumiem, Mērniecības datu centra, Latvijas Valsts Mežiem un citām iestādēm un uzņēmumiem.

Tuvākajā laikā tiks atvērta arī reģistrācija konferencei, lūdzam sekot līdzi jaunākajai informācijai.

Konferences programmā tiks iekļautas tādas tēmas kā:

  • Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi;

  • Gravitācijas lauks, ģeoīda modeļi un augstuma sistēmas;

  • Astroģeodēziskie mērījumi;

  • GNSS un satelīt-ģeodēzija;

  • Nivelēšanas tīkli;

  • Mērniecības risinājumi;

  • Fotogrammetrija, attālā izpēte;

  • Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas;

  • Bezpilota lidaparāti;

 

Konference sastāvēs no sekojošām sekcijām:

 

29.05.2024. REĢISTRĀCIJA

Profesionāli tehniskā konference. Ziņojumus šajā konferences daļā sniegs valsts politkas veidotāji ģeodēzijas un ar to saistītajām nozarēm un šīs jomas pārstāvji no profesionālajām aprindām. Konference notiks Rīgā Jelgavas ielā 3, Latvijas universitātes Zinātņu mājā, Konferenču zālē Alfa. Darba valoda - Latviešu

Šogad, profesionāli tehniskajā konferences daļā uzsvars tiks likts uz ģeotelpisko datu publicēšanas platformām un lietotnēm, kas atvieglo nozares profesionālu ikdienu.

Programma:

08:50 – 09:20 Ierašanās un reģistrācija

09:20 – 9:35 Konferences atklāšana

LU Attīstības Prorektors

E. Ence

Ģeodēzijas un Ģeoinformātikas Institūta direktors

I. Mitrofanovs

09:35 – 10:20

Rīgas Valstpilsētas Pašvaldības Pilsētas Attīstības Departaments: GEO RĪGA

D. Andersone, V. Kizika

10:20 – 10:50

Valsts Zemes Dienests: Kadastrs.lv portāls

L. Rozentāle

10:50 – 11:20

Lauku Atbalsta Dienests

K. Hartmanis

11:20 – 11:50 Kafijas pauze

11:50 – 12:15

SIA “Mērniecības Datu Centrs”: Topogrāfiskā plāna jeb ADTI vēsture un attīstība

J. Klīve

12:15 – 12:35

NKG Latvijas Nacionālā Grupa

V. Zuševics

12:35 – 13:05

Baltic Satellite Service: Vienotā satelītdatu platforma

I. Bargā

13:05 – 13:25

Ģeoinformātikas inženiera studiju programma Latvijas Universitātē

A. Markots

13:25 – 14:30 Kafijas pauze

14:30 – 15:05

Zemkopības Ministrijas Nekustamie Īpašumi: Meliorācijas Kadastrs

K. Sproģe, V. Groza

15:05 – 15:30

Latvijas Ģeotelpiskās Informācijas Aģentūra: Karšu pārlūks

K. Kiziks

15:30 – 16:00

Latvijas Valsts Meži: LVM GEO sistēma

K. Amerika

Diskusijas

Kopsavilkums

Noslēgums

Atbalsta

  A picture containing clipart Description automatically generated   

30.05.2024. REĢISTRĀCIJA

Starptautiska zinātniskā konference. Konferencē sniegto ziņojumu tēzes tiks publicētas tēžu krājumā. Konference notiks Rīgā Jelgavas ielā 3, Latvijas universitātes Zinātņu mājā, Konferenču zālē Alfa. Darba valoda - Angļu.

Programma:

08:30 – 09:00 Arrival and registration

09:00 – 9:15 Conference opening

Vice-Rector for Research of the University of Latvia,

Prof. G. Kitenbergs,

Director of the Institute of Geodesy and Geoinformatics

Dr I. Mitrofanovs

09:15 – 09:35

On Positional Astrometric Observations of Various Space Objects in GGI (LAT)

Dr D. Haritonova

09:35 – 09:50

Recent Advances at the Riga SLR Station (LAT)

Mr K. Salmins

09:50 – 10:05 On-Line

Analyse of the Spectral Indices of Vertical Coordinates of Latvia’s Gnss Permanent Stations (POL)

Dr P. Postek

10:05 – 10:25

Estonian New Generation RTK Networks And Height Accuracy (EST)

Dr H. Jürgenson

10:25 – 10:40

Assessment of Accuracy of GNSS Measurement Models Using Base Station and Radio Module Solutions (LAT)

Mr T. Līdumnieks

10:40 – 11:10 Coffee break

11:10 – 11:30

Seismic Moment Tensor and Focal Mechanism of the Mw3.3 Earthquake of May 11, 2021 in the Kyoto-Osaka Border Region Determined by Waveform Inversion (UKR)

Prof. D. Malytskyy

11:30 – 11:50

Features of Tectonic Stress in the Eastern Baltic Region (LAT)

Dr V. Nikulins

11:50 – 12:10

Seismological Monitoring of Latvia – Necessity, Complexities and Future Prospects (LAT)

Mr V. Zandersons

12:10 – 12:25

On Accuracy of Vertical Deflection Measurements by Digital Zenith Camera Vesta (LAT)

Dr A. Zarins

12:25 – 12:40

A Test of Height Transfer Using Digital Zenith Camera Vesta and Gnss Measurements (LAT)

Dr I. Varna

12:40 – 13:40 Break chat and coffee. Lunch on your own

13:40 – 14:00

GNSS Denied Navigation Using the Geomagnetic Field (LAT)

Mr R. Lazda

14:00 – 14:20

Model Predictive Control for Autonomous Flights of Drones (GER)

F. Vortisch

14:20 – 14:40

On the Movement of GPS Positioning Discrepancy Clouds (LAT)

Prof. J. Balodis

14:40 – 14:55 On-Line

Affection of the Gps Signal L5 on Multipath Error Mitigation in Differential Positioning Solutions (POL, EGY)

Mr M. Abdelhamid

14:55 – 15:10 On-Line

GNSS Levelling – an Optimised Gnss Session for 1st Class Levelling Network (POL)

Dr Ł. Borowski

15:10 – 15:40 Coffee break

15:40 – 15:55

Smart4COV19: An Innovative Approach to COVID-19 Detection and Management Using Smart Technologies and Remote Sensing (BUL)

L. Filchev

15:55 – 16:10 On-Line

Enhancing Efficiency Through Geospatial Data-Driven Territorial Reorganization (LAT)

P. Daugulis

16:10 – 16:25 On-Line

Stellite-Based Evapotranspiration Estimation: A Comprehensive Review (BUL)

L. Filchev

16:25 – 16:40 On-Line

Studying Seasonality Impact on Tandem-x Bistatic Insar Data of Forest Ecosystems in Bulgaria (BUL)

Z. Dimitrov

16:40 – 16:55 On-Line

Comparison of Two Deep Learning Models to Determine Burned Forest Areas From Sentinel-2 Imagery (TUR)

B. Kulavuz

Discussions

Invitation to the next conference

Closing

Atbalsta

  A picture containing clipart Description automatically generated

Lai iegūtu sīkāku informāciju un reģistrētos konferencei, lūdzam apmeklēt konferences mājas lapu: GGP2024