ĢEODINAMIKA UN ĢEOKOSMISKIE PĒTĪJUMI 2023

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference

Ar prieku paziņojam un pēc trīs gadu pārtraukuma uzaicinām Jūs uz LU GGI organizētu starptautisku zinātniski tehnisko konferenci "Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi 2023".

Konference tiek organizēta LU 81. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros un notiks 31.05. - 01.06.2023. Latvijas Universitātes Zinātņu mājā Jelgavas ielā 3, konferenču zālā "Alfa". KARTE

Šobrīd notiek aktīvs darbs pie konferences programmas veidošanas, bet jau tagad zināms, ka piedalīsies ziņotāji gan no Valsts Zemes Dienesta, gan Civilās Aviācijas Aģentūras, Latvijas Valsts Mežiem un citām iestādēm.

Tuvākajā laikā tiks atvērta arī reģistrācija konferencei, lūdzam sekot līdzi jaunākajai informācijai.

Konferences programmā tiks iekļautas tādas tēmas kā:

  • Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi;

  • Gravitācijas lauks, ģeoīda modeļi un augstuma sistēmas;

  • Astroģeodēziskie mērījumi;

  • GNSS un satelīt-ģeodēzija;

  • Nivelēšanas tīkli;

  • Mērniecības risinājumi;

  • Fotogrammetrija, attālā izpēte;

  • Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas;

  • Bezpilota lidaparāti;

 

Konference sastāvēs no sekojošām sekcijām:

 

31.05.2023. REĢISTRĀCIJA

Profesionāli tehniskā konference. Ziņojumus šajā konferences daļā sniegs valsts politkas veidotāji ģeodēzijas un ar to saistītajām nozarēm un šīs jomas pārstāvji no profesionālajām aprindām. Konference notiks Rīgā Jelgavas ielā 3, Latvijas universitātes Zinātņu mājā, Konferenču zālē Alfa. Darba valoda - Latviešu

Šogad, profesionāli tehniskajā konferences daļā uzsvars tiks likts uz bezpilota gaisa kuģu izmantošanu dažādu uzdevumu risināšanā.

 

01.06.2023. REĢISTRĀCIJA

Starptautiska zinātniskā konference. Konferencē sniegto ziņojumu tēzes tiks publicētas tēžu krājumā. Konference notiks Rīgā Jelgavas ielā 3, Latvijas universitātes Zinātņu mājā, Konferenču zālē Alfa. Darba valoda - Angļu.

 

 

Lai iegūtu sīkāku informāciju un reģistrētos konferencei, lūdzam apmeklēt konferences mājas lapu: GGP2023