EKA Līgums ar Latvijas Universitāti No.4000128661/19/NL/SC “Jonosfēras raksturojums veicot Latvijas GBAS 11 gadu selektīvu diennakts novērojumu statistisko analīzi”

Ir konstatēts, ka kosmiskā klimata ietekme uz Globālās Navigācijas Satelītu Sistēmu (GNSS) novērojumu rezultātiem rada nopietnus draudus SBAS (satelītu bāzētu palīgsistēmu) un GBAS (uz zemes bāzētu palīgsistēmu) operacionālo kvalitāti pozicionēšanas, navigācijas un laika sinhronizēšanas uzdevumiem, kā arī pozicionēšanas un navigācijas lietošanā satelītiem, aviācijā, vieglo un kravas automašīnu kustībā, lauksaimniecībā, būvniecībā, automatizētās vadības sniega tīrīšanā un citur. GNSS signālu kropļojumi rada īpašas raizes dažādos lietojumos, kas saistīti ar dzīvības drošības nodrošināšanu. Projekta pētījumu mērķis ir jonosfēras raksturošana ar Latvijas GBAS 11 gadu selektīvu diennakts novērojumu statistisko analīzi, īpašu vērību veltot ģeomagnētisko ekstrēmu gadījumu situācijām un jonosfēras scintilācijas efektam 57º ziemeļu platuma reģionā, kur atrodas Latvija.