25. STARPTAUTISKĀ EUPOS® VADĪBAS KOMITEJAS SANĀKSME

No 6. – 7. maijam ar FOTONIKA-LV atbalstu Latvijas Universitātē norisinājās 25. starptautiskā EUPOS® vadības komitejas sanāksme, kuru organizēja LU Ģeodēzijas un Ģeoinformātikas institūts. Tajā piedalījās vairāk nekā 20 ģeodēzisko institūciju pārstāvji no Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, kā arī bija ieradies pārstāvis no EuroGeographics. Latviju sanāksmē pārstāvēja Ģeodēzijas un Ģeoinformātikas institūts (Latvijas Universitāte), Rīgas dome, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra un Rīgas Tehniskā universitāte. Sēdi vadīja EUPOS® vadības komitejas priekšsēdētāja vietnieks Artur Oruba (Polija). Sanāksmē tika diskutēts par jaunu EUPOS® pamatnostādņu pieņemšanu, jaunu darba grupu izveidi, turpmāko EUPOS® izaugsmi un sadarbību ar citām organizācijām, tika apspriesti dažādi tehniskie jautājumi, kā arī valstu pārstāvji informēja par nacionālo GNSS tīklu statusu un attīstību. Sanāksmes noslēgumā tika pieņemtas piecas rezolūcijas par jaunajām EUPOS® pamatnostādnēm, sadarbību ar EUREF, EUPOS® Kombinēšanas Centru, EUPOS® atbalsta tīkla izlīdzināšanas vadlīnijām un SKPOS tīkla risinājuma uzraudzību. Paldies visiem par dalību!