Sadarbība

- Ar Latvijas Zinātnes padomes 2014.gada 17.aprīļa lēmumu Nr. 19-2-1 Jānim Balodim piešķirtas eksperta tiesības uz 3 gadiem Būvzinātnes apakšnozarē "Ģeodēzija". - Copernicus Lietotāju forumā Latviju pārstāv GGI vadošais pētnieks (Dr.) Ingus Mitrofanovs. - GGI vadošais pētnieks Gunārs Silabriedis pārstāv Latvijas Universitāti Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijā (DAIF Latvija). - Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas reglamentu Nr. 6 par Valsts kosmosa tehnoloģiju attīstības darba grupas locekli kļuvis GGI vadošais pētnieks Jānis Balodis.