Inženierģeodēziskie mērījumi

 - Ģeodēzisko atbalsta tīklu izveidošana.

 - Ģeodēzisko atbalsta tīklu piesaiste un Helmerta transformācija uz LKS-92 sistēmu

 - Inženierģeodēzisko un merniecbas darbu izpilde.