Projekta nosaukums: ĢĢI rekonfigurējama kosmisko objektu optiskas novērošanas sistēma – ieviešanas etaps

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/4/20/619

Projekta vadītājs (pēcdoktorants): vadošā pētniece, Dr.sc.ing. Diāna Haritonova

Projekta īstenošanas termiņš: 01.01.2021.-30.06.2023.

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 111,504.90 EUR, LU daļa: 5,575.25 EUR

Projekta mērķis: uzstādīt un konfigurēt Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta (ĢĢI) kosmisko objektu optiskas novērošanas sistēmu un uzsākt tās ekspluatāciju, izmantojot to pozicionāliem astrometriskiem novērojumiem. Projekts dos iespēju panākt radikālas izmaiņas ĢĢI optiskas sistēmas attīstībā, kā arī nodrošinās pēcdoktoranta jaunu zināšanu un pieredzes apgūšanu.

Projekta rezultāti: divi zinātniskie raksti, četras starptautisku zinātnisku konferenču tēzes, mobilitātes komandējumi, materiālu un metožu apraksts, kas būtu noderīgs projekta rezultātu integrēšanai studiju procesā, kā arī tiek plānots sekmēt optiskas novērošanas sistēmas komercializāciju.

Kontakti: diana.haritonova@lu.lv