Ģeodinamika un Ģeokosmiskie pētījumi 2020

Ņemot vērā Latvijas Universitātes 12.03.2020. rīkojumu Nr. 1/99 konference Ģeodinamika un Ģeokosmiskie pētījumi 2020 tiek atcelta uz nenoteiktu laiku.

Sīkāka informācija sekos!

 

LU GGI organizē starptautisku zinātnisku konferenci "Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi 2020"

Konference tiks rīkota vairākās dienās un risināsies no 19.03. - 20.03.2020. Latvijas Universitātes Zinātņu mājā Jelgavas ielā 3 (19.03.2020.) un Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1 (20.03.2020.), Rīgā. KARTE

Šobrīd tiek veidota konferences detalizēta programma, bet konference sastāvēs no sekojošām sekcijām:

19.03.2019.
Starptautiska zinātniskā konference. Konferencē sniegto ziņojumu tēzes tiks publicētas tēžu krājumā, bet labākos pilna teksta rakstus (bez maksas) būs iespējams publicēt žurnālā Baltic Journal of Modern Computing. Konference notiks Rīgā Jelgavas ielā 3, Latvijas universitātes Zinātņu mājā, Konferenču zālē Alfa. Darba valoda - Angļu. Reģistrācija līdz 01.02.2019 ŠEIT
 
Apmeklētājiem reģistrācija atvērta līdz 15.03.2020.

Pagaidu Prorgamma:

08:30 – 09:00 Arrival and registration

09:00 Conference opening

Vice-rector for Exact Sciences, Life and Medical Sciences of the University of Latvia,

Director of the Institute of Geodesy and Geoinformatics

V. Segliņš, G. Silabriedis

09:25 – 09:40

Latvian digital zenith camera - 2019 status report (LAT)

A. Zarins, A. Rubans, G. Silabriedis

09:40 – 09:55

Description of program for asteroid detection on digitized scans of Baldone Schmidt telescope archive (LAT)

K. Nagainis, I. Eglitis

09:55 – 10:10

Automatic drainage ditch identification in forest using LiDAR data (LAT)

R. Melniks, J. Ivanovs, A. Lazdins

10:10 – 10:25

Transfer Learning Approach for Shoreline Extraction from Sentinel-2A imagery (TUR, LAT)

B. Bayram, S. N. Karagol, O. C. Bayrak, F. Erdem, I. Vārna

10:25 – 10:35

Advanced observation technique for digital zenith camera (RUS)

M. M. Murzabekov

10:35 – 11:00 Coffee break

11:00 – 11:15

Creation of Kinematic Quality Measurement Model using GNSS Base Station Networks (LAT)

A. Celms, V. Puķīte, I. Reķe, A. Veliks

11:15 – 11:30

Characteristics of seasonal variations and noises of the Latvian CORS stations based on the daily PPP solutions (POL, LAT)

K. Maciuk, I. Vārna

11:30 – 11:45

Measurements results of the highest peaks of mountain ranges in Poland (POL)

K. Maciuk, K. Kozioł

11:45 – 12:00

Preliminary information on the studies of ionospheric impact on the GNSS observations (LAT)

J. Balodis, I. Vārna, M. Normand, D. Haritonova, I. Jumare

12:00 – 12:15

Investigation of Kinematic PPP Performance in Hydrographic Surveying by Using Online Web Services (TUR)

N. O. Aykut, B. Akpinar

12:15 – 12:30

Accuracy Assessment of RTK GNSS and PPP Method for Digital Orthophoto Generation (TUR)

B. Akpinar, N. O. Aykut, B. Bayram, M. O. Selbesoğlu, O. C. Bayrak

12:30 – 12:45

Benefits of multi-constellation use in surveying (LAT)

I. Farenhorste, I. Mitrofanovs

12:45 – 14:00 Lunch (on your own)

14:00 – 14:15

The conversion of heights into the PL-EVRF2007-NH frame in Poland (POL)

Ł. Borowski, P. Banasik

14:15 – 14:30

The creation method and structure of the Digital Terrain Model of the Absheron Peninsula (AZE)

N. Jafarova, K. Ismatova

14:30 – 14:45

Local quasi-geoid model for the city of Krakow (POL)

P. Banasik, K. Bujakowski, J. Kudrys, M. Ligas

14:45 – 15:00

Evaluation of the accuracy of height measurement using GNSS RTN. (POL)

J. Kudrys, R. Krzyżek

15:00 – 15:15

The results of the project on QGeoid determination and its analysis (LAT)

K. Morozova

15:15 – 15:35 Coffee break

15:35 – 15:50

Monitoring Glacier Melting by GRACE-Mascon Solutions (TUR)

C. Aydin, O. Gunes

15:50 – 16:05

Preliminary analysis of seismic deformation characteristics of the North Atlantic and Northern Europe (LAT)

V. Nikulin

16:05 – 16:20

The use of GIS tools in mental map analysis (POL)

S. Szombara, K. Maciuk

16:20 – 16:35

Structure-from-Motion analysis of small-scale glacier dynamics Case study on the use of Bentley’s Context Capture and Agisoft Metashape (POL)

P. Lewińska

16:35 – 16:50

Estimation of land subsidence in Louisiana coastal zone (USA)

A. Abdalla

Discussions

Invitation to the next conference

Closing

 
20.03.2019.
Profesionāli tehniskā daļa, kurā ziņojumus sniegs valsts politkas veidotāji ģeodēzijas un ar to saistītajām nozarēm un šīs jomas pārstāvji no profesionālajām aprindām. Konference notiks Rīgā Jelgavas ielā 1, Latvijas universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Konferenču zālē MAGNUM. Darba valoda - Latviešu. Reģistrācija līdz 15.03.2020. ŠEIT

 

Pagaidu programma - iespējamas izmaiņas, gan ziņojumos gan dienas kārtībā

08:30 – 09:00 Ierašanās un reģistrēšanās

09:00 Konferences atklāšana

LU Prorektora eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā p.i.

V. Segliņš

Ģeodēzijas un Ģeoinformātikas Institūta direktors

G. Silabriedis

Latvijas mērnieku biedrības valdes priekšsēdētāja

U. Krutova

09:20 – 09:40

LĢIA pārskata ziņojums

 

09:40 – 10:00

LĢIA – LatPos modernizācijas statuss un plāni 2020. gadā

A. Priževoits, V. Sproģis, I. Liepiņš

10:00 – 10:20

LĢIA – Tālizpētes aktualitātes

P. Pētersons

10:20 – 10:30

MikroKods, SIA – Vēsturiskas ēkas pārvērtību atainošana 3D modeļos

I. Lukss

10:30 – 11:00 Kafijas pauze un tehnoloģiju izstāde

11:00 – 11:20

Valsts Robežsardze

 

11:20 – 11:40

Lauku atbalsta dienests

H. Ījabs

11:40 – 11:55

Rīgas pilsētas būvvalde

J. Akmentiņš

11:55 – 12:10

GNSS modernais aprīkojums – gods vai posts

I. Farenhorste, I. Mitrofanovs, I. Liepiņš

12:10 – 12:20

A-Geo

A. Veliks

12:20 – 12:30

GPS Partners

 

12:30 – 14:00 Pusdienu pārtraukums un tehnoloģiju izstāde

14:00 – 14:10

Sertifikācijas noteikumu grozījumi 2019. gadā

LMB/ LMB SC

14:10 – 14:30

Valsts Zemes Dienesta aktualitātes

VZD

14:30 – 14:45

Tieslietu ministrijas aktualitātes

TM

14:45 – 15:00

VARAM aktualitātes

VARAM

15:00 – 15:15

LMB studentu konkursa laureātu apbalvošana un priekšlasījums

LMB

15:15 – 15:45 Kafijas pauze un tehnoloģiju izstāde

15:45 – 16:00

Būvniecības informācijas sistēmas aktualitātes

 

16:00 – 16:15

LMB dibināšana un LMB 100 grāmata?

LMB/ M. Reiniks

16:15 – 16:50

Ziņojums par “citu” tēmu (pārsteigums)

Anna Ramata Stunda (LU Bioloģijas fakultātes lektore - šūnu bioloģe)

16:50 – 17:00

Mērniecības datu centrs, SIA apbalvojumi 2019. gada mērniekiem

MDC / U. Krutova

Diskusijas

Kopsavilkums

Noslēgums

Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas programmā!

 
Konferences programmā tiks iekļautas sekojošas tēmas:
  • Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi;
  • Gravitācijas lauks, ģeoīda modeļi un augstuma sistēmas;
  • Astroģeodēziskie mērījumi;
  • GNSS un satelīt-ģeodēzija;
  • Nivelēšanas tīkli;
  • Mērniecības risinājumi;
  • Fotogrammetrija, tālizpēte;
  • Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas;
  • Bezpilota lidaparāti;


Sīkāka informācija par konferences norises laiku un programmu sekos.

 

Atbalsta