Veselības aprūpes organizāciju vadības sistēmas pārmaiņas Rīgā

Zaiga Priede-Kalniņs
 

Sasniegtie (izmērāmie) rezultāti:

  • Izvērtēta veselības aprūpes pieejamība un veselības aprūpes pakalpojumu efektivitāte Rīgā.
  • Izvērtēta veselības aprūpes procesa reformas ietekme uz veselības aprūpes organizācijām Rīgā.
  • Izstrādāts un piedāvāts veselības aprūpes organizāciju Rīgā vadības modelis, kas pielietojams pārmaiņu procesā. Modelis izveidots kā sadarbības tīkla sistēma organizācijas iekšējā vidē ar vadītājiem un darbiniekiem, kā arī ārējā vidē - ar valdību, konkurējošam organizācijām, zinātnes struktūrām, izglītības iestādēm, piegādātājiem utt.. Mijiedarbības modelis ir uz sabiedrību vērsta organizācija, kurā katra departamenta un līdz ar to visas organizācijas centrā ir klients, ņemot vērā klienta vajadzības un aprūpi pēc pakalpojuma pieprasījuma.

Pētījuma rezultāti izmantojami Rīgas veselības aprūpes ilgtermiņa stratēģijas izveidei un veselības aprūpes pakalpojumu pilnveidei un uzlabošanai Rīgas iedzīvotājiem, kā arī vadības sistēmas pārmaiņu veicināšanai un efektīvākai pielietošanai veselības aprūpes organizācijās Rīgā. Izstrādātais veselības aprūpes organizāciju vadības modelis dotu iespējas vienotas, uz sabiedrību centrētas veselības aprūpes sistēmas izveidei Latvijā. Piedāvātā mijiedarbības modeļa ieviešanai pašreiz esošajā veselības aprūpes sistēmā varētu būt daži ierobežojumi: nepietiekams cilvēkresursu nodrošinājums organizācijās tieši veselības aprūpes pakalpojumu procesā un visu organizācijas līmeņu vadītājiem nepieciešamas zināšanas pārmaiņu vadībā.