Jaunu molekulāro marķieru izpēte vairogdziedzera mezglu un audzēju gadījumos

V. Pīrāgs

Sasniegtie rezultāti: Projektā rekrutētajiem pacientiem būs iespēja tuvākajā nākotnē uzzināt iespējamo audzēju augšanas faktoru un citokīni  koncentrāciju asinīs, kuriem ir saistība ne tikai ar vairogdziedzera mezglainu patoloģiju, bet arī ar virkni citām, iespējamām iekaisīgām un malignām slimībām. Iespēju robežās, pacienti projekta ietvaros saņems kvalitatīvu bezmaksas endokrinologa konsultāciju, par tālāko ārstēšanas un novērošanas taktiku pēcoperācijas periodā. Izveidota asins un bioloģisko paraugu kriobanka. Uzsākta pacientu fenotipisko rādītāju datu bāzes veidošana. Uzsākta RNS izdalīšana no biopsiju paraugiem. Izdalīti praimeri ACTB un CT NNB1 gēnu ekspresijas noteikšanai ar RT-PCR. Ar imūnfluoriscento un imūnenzimatisko testu palīdzību asinīs uzsākta  endotēlija šūnu aktivācijas rādītāju noteikšana: intracelulārās adhēzijas molekulas (sICAM), vaskulāro šūnu adhēzijas molekulas (sVCAM), kuras ir saistītas ar tumoru angioģenēzi un šūnu proliferācijas procesiem.

Aktīvi turpinās asins un bioloģisko paraugu vākšana, analīze, jo projektam turpinoties, prognozējami šādi jauni zinātniski atklājumi: Pētījuma rezultātā iegūsim zinātniski nozīmīgas kopsakarības starp konkrētu proteīnu (E-kadherīna, ß-katenīna un Frizzled-1) ekspresiju labdabīgu un ļaundabīgu audzēju gadījumos un tas ļaus novērtēt saistību ar klīnisko prognozi. Korelācija starp šiem molekulārajiem marķieriem un malignitāti kalpos kā lietderīgs preoperatīvās diagnostikas tests, lai izvērtētu ārstēšanas taktiku (novērošana, ķirurģiska, staru vai ķīmijterapija).Turpināsim novērtēt augšanas faktoru, iekaisuma marķieru un endotēlija šūnu aktivācijas rādītāju analīzi, lai izvērtētu to ekspresijas maiņu pirms un pēcoperācijas periodā, kas ļautu izdarīt secinājumus par to dinamiku un saistību ar iespējamo malignitāti. Tiks analizēti konkrēti augšanas faktori un citokīni, kuriem varētu būt svarīgākā loma mezglu un malignu procesu attīstībā. Projekta rezultāti tiks prezentēti starptautiskās konferencēs un publicēti zinātniskos žurnālos un izdevumos.

Paredzam, ka projekta uzdevumu izpildes rezultātā tiks izstrādātas un ieviestas sekojošas novitātes: Iegūtie rezultāti ļaus izvērtēt audzēju marķieru ekspresiju arī citoloģiskajā punkcijas materiālā, kuru iespējams veikt ultasonogrāfijas kontrolē pirms operācijas. Tas ļaus izveidot jaunus diagnostiskos „kitus”, ar kuru palīdzību nākotnē varēs izvērtēt iespējamo audzēja risku, tādejādi sekmējot savlaicīgu diagnostiku un palīzēs izsvērt operācijas indikācijas. Molekulārbioloģiskie imūnfluorimetriskie (multikompleksie) testi  augšanas faktoru un citokīnu noteikšanai klīniskajā praksē.