Redzes funkciju izpēte pielietojot adaptīvās optikas korekcijas

M. Ozoliņš
 

Darba uzdevumu izpildē  piedalījušies 4 doktoranti (Latvijas un Daugavpils Universitātes), un to darba rezultāti ir sekmējuši doktorantūras studijas. Doktoranti papildinājuši savas teorētiskās zināšanas, kas ļauj viņiem piedalīties mācību darbā, kā lektoriem kursos (G.Ikaunieks) vai  asistēt tajos (V.Karitāns, S.Fomins). Izstrādāti un/vai pārveidoti divi lekciju kursi.

Ir izstrādāti divi projekti starptautiskai starp universitāšu sadarbībai - Ar Maskavas universitāti un Klermont-Ferānas universitāti programmu “ACCORD” un “Osmose” ietveros. Abi saņēmuši starptautisku finansējumu materiālās bāzes attīstīšanai (ACCORD) un mobilitātei (Osmose) līdz 2009. gadam ieskaitot.

Darba finansējums 2007. gadam tika ievērojami samazināts, līdz ar to darba uzdevumi tika koriģēti. Darba uzdevumi ir izpildīti, tā gaitā ir sasniegti rezultāti – modificētas metodikas acs aberāciju noteikšanai, sākts pielietot organiskie materiāli pasīvu adaptīvās optikas elementu izstrādē, pētīti redzes uztveres parametri dažādos apstākļos un cilvēkiem ar acs optisko segmentu patoloģijām un modelējot šādus apstākļus mākslīgi.

Studentu diplomdarbu nodrošināšanai un iespējamai pielietošanai redzes treniņos darbā iesaistītie doktoranti ir piedalījušies arī citu uzdevumu veikšanā. Izgatavotas uz segnetoelektrisko šķidro kristālu bāzes ar datoru vadāmas ātrdarbīgas brilles, kā arī gatavoti pasīvie acs aizsegi ar elektronisku kontroli (lai izslēgtu ārstus maldinošu to pielietošanas laika kontroli), kuri tiks izmantoti pacientiem ar ambliopiju.

“ACCORD” projekta ietvaros Maskavas Universitātes Adaptīvās optikas laboratorija piegādās Latvijas universitātei modernus ātrdarbīgus Hartmana-Šaka viļņu frontes sensorus un adaptīvos kvarca spoguļus, kas būtiski var izmainīt nākošo darba uzdevumu raksturu.  Sekmīgi apgūstot šos jauninājumus varētu iesākt darbus pie augstas izšķiršanas acs tīklenes mikroskopijas ar adaptīvās optikas pielietojumiem, kas vēl tālākā nākotnē var tikt izmantots daudzās interesantās jomās (diagnostika, redzes sensoru pētīšana, krāsu redzes ģenētiskās problēmas, u.c.)