Tiesību evolūcija Latvijas teritorijā Krievijas impērijas sastāvā

S. Osipova
 

Projekts ir palīdzējis Lativjas tiesību vēstures zinātniskos tiesību avotu pētījumos iesaistīt jaunos zinātniekus un doktorantus: Reini Markvartu, Gunu Sprinovsku. Pēc iesaistīšanās projektā mg iur. Modrīte Vucāne ir iestājusies doktorantūrā, lai savā promocijas darbā pētītu bāriņtiesas ģenēzi un evolūciju Latvijas teritorijā, t.sk., XIX gs. Projekta realizētāji par projekta nlīdzekļiem ir pilnveidojuši sadarbību ar Tartu universitātes tiesību vēsturniekiem un izveidojuši zinātnisku sadarbību ar Krievijas Kaļiņingradas I. Kanta universitātes tiesību vēsturniekiem.

Projekta ietvaros ir tapušas 5 publikācijas svešvalodās: vācu un franču, kas Latvijas tiesību vēsturi padara pieejamu arī  ārvalstu zinātniekiem u.c. interesentiem.

Šo sadarbību realizēja kopīgi organizējot un piedaloties Rīgā LU 2007. gada 22. un 23. novembrī Latvijas tiesību vēsturnieka prof. V. Kalniņa 100 jubilejai veltītā atceres konferencē (starptautiskā zinātniskā). Konferencē tika izvērtēts V. Kalniņa ieguldījums Latvijas tiesību vēsturē un Latvijas tiesību vēstures attīstība mūsdienās. Gatavojot zinātnisko referātus konferences dalībnieki izmantoja projekta ievaros iegūtos Latvijas tiesību avotu tulkojumus. Konferences materiāli tiek gatavoti publicēšanai Likusm un Tiesības 2008. gada marta numurā.

Projekta mērķi ir sasniegti saskaņā ar 2007. gada plānu, taču pilnīgai projekta realizācijai ir nepieciešama darba turpināšana 2008. un 2009. gadā.