LU zinātne un intelektuālais īpašums laikmeta liecībās

I. Gudakovska
 

LU Bibliotēkas krājumā atrodas nozīmīga LU intelektuālā īpašuma daļa: LU mācībspēku un LU aizstāvētās disertācijas, kā arī disertāciju autoreferāti. Pēc projekta īstenošanas:

  1. dati par šiem autoreferātiem ir pieejami Latvijas bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā, līdz ar to bibliotēkas attālinātajiem klientiem ir pieejama informācija par šiem izdevumiem.
  2. LU izstrādāto un aizstāvēto disertāciju datu bāze ir papildināta ar 387 jauniem  ierakstiem.