Žurnālistikas kultūras attīstības raksturojumi un perspektīvas Latvijā (1990-2009)

I. Brikše

  1. Sagatavota daļa  manuskripta mononogrāfijas  “Latvijas žurnālistikas kultūra” nodaļai  “Latvijas žurnālistikas kultūras attīstības vēsture” (19.gs.- 20. gs. beigas: V.Zelče; 20.gs. beiges – 21. gs. : Brikše), darbs pie manuskripta turpinās, to plānots pabeigt 2008. gada beigās.
  2. Veikta žurnālistikas kultūras teorētisko paradigmu izpēte (sistematizēti teorētiskie spriedumi, daļēji sagatavota nodaļa monogrāfijai)
  3. Izstrādāta pētījuma metodoloģija turpmākajai projekta realizācijai.
  4. Veikts komunikācijas studentu viedokļu un priekšstatu pētījums par žurnālistikas izpratni (pētījums tiks prezentēts LU akadēmiskajā konferencē 2008.g. februārī).
  5. Sagatavota sadaļa referātā „The Transformation of the Communist Public Communications System to the Public Sphere in Latvia”, kas pieņemts   konferencei, kas notiks  14.-15. martā, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, Slovenia.
  6. Sagatavota sadaļa referātā „Media as public sphere actors”, kas tiks nolasīts konferencē  13.-14. aprīlī,  Kauņā, Vitauta Magnusa universitātē.
  7. Sagatavota sadaļa (par žurnālistikas žanru un formātu izmaiņām) referātā „Maping of the world in Latvian media”, kas tiks nolasīts 20.-25. jūlijā IAMCR kongress, Stokholma

Pētījuma realizācijai 2007. gadā traucēja tas, ka finansējums tika piešķirts tikai  jūlijā. 2008. gadā šīs problēmas plānots pārvarēt mērķtiecīgāk orientējoties uz stabilāku un garantētāku citu finanšu resursu piesaisti.