Projekta nosaukums: Zinātniskās monogrāfijas "Zāmuels Hānemanis un Antons Mesmers. Solis pirms mūsdienu medicīnas" 2. daļa (tulkošana un tiražēšana)

Projektu īsteno: LU Akadēmiskais apgāds

Projekta vadītājs: Aija Rozenšteine

Apstiprinātais finansējums: 4 038.32  EUR

Projekta īstenošanas periods: 15.05.2021.–30.09.2021.

Projekta apraksts:

Projekta mērķis – zinātniskās monogrāfijas izdošanas procesa 2. daļa – kopsavilkuma tulkošana angļu valodā, grāmatas maketa sagatavošana drukai un tiražēšana.

Monogrāfija veltīta divu izcilu ārstu veikumam, kuru darbi būtiski ietekmēja mūsdienu medicīnas veidošanos 19. gadsimtā. Apskatītie darbi ir visai atšķirīgi, tomēr tos vieno autoru spējas savu pētījumu un pārdomu rezultātus formulēt pārdomātu paragrāfu izteiksmē. Daudzas no Zāmuela Hānemana un Antona Mesmera tēzēm mūsdienās ir pašsaprotamas, bet tādas tā nebija pirms diviem gadsimtiem un savulaik bija asu zinātnisko strīdu priekšmets. Citiem postulātiem un secinājumiem nav iespējams piekrist, bet arī šajā gadījumā lasītājam vajadzētu ņemt vērā, ka daudzi mūsdienās zināmie atklājumi un zināšanas tajā vēsturiskā laikā vēl nebija zināmi. Abu autoru darbi nereti tiek izmantoti atsaucēm un norādēm, nereti visai kļūdaini. Tādēļ ir šiem darbiem ir jābūt pieejamiem mediķiem mūsdienās, kas ļautu patstāvīgi izvērtēt tos, atsakoties no vispārpieņemtām atziņām. 

Literārais redaktors – Oskars Lapsiņš, tulkotāja – Andra Damberga, māksliniece – Baiba Lazdiņa, izdevējs – Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds. 

Grāmata paredzēta pētnieciskam darbam, studijām, kā arī augstvērtīgi sagatavotā tā būs LU prezentācijas izdevums. 

Projekta rezultāts:

LU Akadēmiskajā apgādā izdota zinātniskā monogrāfija "Zāmuels Hānemanis un Antons Mesmers. Solis pirms mūsdienu medicīnas"