Projekta nosaukums: Zinātniska žurnāla "Latvijas Universitātes Žurnāls Vēsture" (2021) izdošana

Projektu īsteno: LU Akadēmiskais apgāds

Projekta vadītājs: Aija Rozenšteine

Apstiprinātais finansējums: 1 000.00  EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

Žurnāla kārtējo numuru paredzēts veltīt LU ikgadējās Zinātniskās konferences tēmai.  

Dzīve ar sērgu: Sociālā pieredze un transformācijas procesi krīzes laika sabiedrībās Latvijas un Eiropas vēsturē. / Life with a disease: Social experience and transformation processes in crisis societies in Latvian and European history.  

Žurnālu plānots iesniegt LU Akadēmiskajā apgādā 01.12.2021.. Kopējais rakstu skaits – 10 līdz 11, paredzētas 6–7 recenzijas.

Projekta rezultāts:

2021. gadā LU Akadēmiskajā apgādā izdots zinātniskais žurnāls "Latvijas Universitātes Žurnāls Vēsture".