Projekta nosaukums: Zinātniskā žurnāla "Journal of Economics and Management Research, Volume 10" (2021) izdošana

Projektu īsteno: LU Akadēmiskais apgāds

Projekta vadītājs: Aija Rozenšteine

Apstiprinātais finansējums: 1 000.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

"Journal of Economics and Management Research" ir starpdisciplinārs zinātnisks žurnāls, kas aptver ekonomiku, uzņēmējdarbības vadību, valsts ekonomikas, strukturālo un sociālo politiku, inovācijas perspektīvas un institucionālo kapacitāti. Dibināts 2001. gadā kā Acta Universitatis Latviensis, sērijā "Economics. Business Administration". Žurnālu izdod LU Akadēmiskais apgāds un tas iznāk reizi gadā. Projekta ietvaros plānots sagatavot un izdot žurnāla 10. numuru. Žurnāla galvenais redaktors – Prof. Dr. Viesturs Pauls Karnups, Latvijas Universitāte.

Projekta rezultāts:

LU Akadēmiskajā apgādā izdots žurnāls "Journal of Economics and Management Research, Volume 10"