Projekta nosaukums: Starptautisko saistību izpilde sadarbībā ar SAEA (ZD2013/AZ64)

Projektu īsteno: Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts

Projekta vadītājs: Dr. chem., vadošā pētniece Gunta Ķizāne

Projekta finansējums: 24 500.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

Projekta izpildes gaitā paredzēts veikt šādus galvenos u.c. darba uzdevumus:

  • Turpināt uzlabot tritija sadalījuma noteikšanas ar elektroķīmisku metālu šķīdināšanu.
  • Precizēt  tritija  ķīmisko formu noteikšanu ar ķīmisko akceptoru  metodi. 
  • Apgūt un ieviest zinātniskos projektos pusvadītāju gamma spektrometrijas un maza fona šķidro scintilatoru spektrometrijas metodi.
  • Piedalīties attālināti vismaz 3 konferencēs, sagatavot un iesniegt 3 zinātniskus rakstus.

Projektatehniskie darbi :

Abu Radioķīmijas laboratoriju darbības nodrošināšana zinātniskiem mērķiem

  1. Radioķīmijas laboratorijas Jelgavas ielā 1, Rīgā, 097. telpu komplekss.
  2. Radioķīmijas laboratorijas Kronvalda bulv. 4, Rīgā, 039. telpu komplekss.

ELU-4 laboratorijā paraugu apstarošanas metodikas apstākļu uzlabošana, dozas lauka sadalījuma noteikšana, akreditētas metodikas pamata apstākļu izveidošana, licences paplašināšana darbam ar atklātiem radionuklīdus saturošiem paraugiem.

Projekta īstenošanā piedalās gan tehniskais, gan akadēmiskais personāls. Laboratorijas papildus uzlabošanas darbus veic laborants Gatis Šliters, pētnieks un ELU-4 operators Andris Leščinskis, operatori Valentīna Kinerte un Gennady Ivanov. Eurofusion projekta īstenošanu – kodoldegvielas tritija termodifūziju plazmas skartos Apvienotā Eiropas Tora (JET, Joint European torus) divertora un putekļu paraugos, blanketa zonas materiālu radiolīzes pētījumus veic Dr. Elīna Pajuste, MSc. Līga Avotiņa, Dr. chem. Arturs Zariņš, MSc. Mihails Haļitovs, Dr. chem. A.Vītiņš, students Rūdolfs Zabolockius, Rūdolfs Egle, Organiskās sintēzes institūta vad. pētn. Larisa Baumane par brīvo radikāļu uzkrāšanos, to stabilitāti, ar CFI Dr. D. Milleru, PhD studentu A. Zolotarjovu un Dr. Laimu Trinkleri, Jāni Čipu  par radio un termoluminiscences procesiem litija ortosilikāta radiolizētās lodītēs, turpinās  EUROFusion Engineering projekta ietvaros darbi kopā ar Karlsrūes Tehnoloģiju institūta Lietišķo materiālu institūta darbiniekiem Dr. Regina Knitter, Dr. Julia Heuser un MSc. Oliver Ley par radiācijas stabilitāti un ar Spānijas Eurofusion laboratoriju (Dr. Maria Gonsalez) paraugu apstarošanu ar paātrinātiem protoniem un hēlija joniem.

Projekta rezultāts: labas darbības principu ieviešana un zinātnisko pētījumu veikšana LU laboratorijās, kurās zinātniski-pētnieciskais darbs ir saistīts ar jonizējošā starojuma avotu izmantošanu.