Projekta nosaukums: Starptautiskas konferences "Spatial Cognition 2020/1" organizēšana Latvijas Universitātē no 01.08.2021. līdz 04.08.2021.

Projektu īsteno: LU Datorikas fakultāte

Projekta vadītājs: Līga Zariņa

Projekta finansējums: 1 500.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.08.2021.

Projekta apraksts:

Konference Spatial Cognition ir Eiropā nozīmīga starptautiska un starpdisciplināra konference, kas norisinās ik pa 2 gadiem un šogad tā norisināsies Latvijas Universitātē Datorikas fakultātē Raiņa bulvārī 19, Rīgā. 

Konferences tēmas aptver plašu fundamentālo un lietišķo pētījumu nozaru spektru, kas attiecas uz zināšanu par telpiskiem objektiem iegūšanu, attīstību, attēlošanu, organizēšanu un izmantošanu reālā, virtuālā vai hibrīdā vidē, ko apstrādā cilvēki vai mākslīgie aģenti. Pasākuma ietvaros tiek organizētas arī darba grupas, semināri, kā arī atsevišķas ielūgtu lektoru lekcijas, kas sniedz iespējas padziļinātām diskusijām par nozaru aktuālām tēmām. 

Pasākuma uzņemšana Latvijas Universitātē veicinās universitātes atpazīstamību mūsdienu zinātnē nozīmīgu jomu aprindās. Tā arī pavērs iespējas kontaktu dibināšanai un sadarbības iespēju apzināšanai ieinteresētam universitātes personālam. 

Vairāk informācijas

Projekta vadītāja LU Datorikas fakultātes asociētā profesore Līga Zariņa.

Projekta rezultāts:

2021. gadā Latvijas Universitātē īstenota starptautiska konference "Spatial Cognition 2020/1".