Projekta nosaukums: Semināru cikls par aktualitātēm dizaina un saistītajās nozarēs

Projektu īsteno: Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Projekta vadītājs: Andra Irbīte

Apstiprinātais finansējums: 1 900.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 25.04.2021.-30.12.2021.

Projekta apraksts:

Projektā paredzēts:

  1. Izstrādāt semināru cikla saturisko koncepciju Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studiju programmas “Grafiskais dizains” un 1 semināram studiju programmas “Interjera dizains” studentiem par tēmām, kas ir aktuālas dizaina nozarei.
     
  2. Piesaistīt vieslektorus: profesionālus dizainerus un citu jomu speciālistus, pētniekus no Latvijas un citām valstīm, kā arī nodrošināt studentiem iespēju piedalīties ražotāju/dizaineru no citām valstīm rīkotās lekcijās vai semināros.
     
  3. Organizēt un nodrošināt semināru norisi un koordinēt studentu dalību semināros klātienē un tiešsaistes platformās Zoom vai MS Teams, plānot un koordinēt studentu dalību citu valstu uzņēmumu un lektoru vadītajos semināros. 

Projekta vadītāja: Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore Andra Irbīte.

Projekta rezultāts:

1. Profesionālu dizaineru, citu nozaru speciālistu un pētnieku piesaiste bagātinās studiju programmu saturu, dodot iespēju papildināt zināšanas par viņus interesējošām tēmām, kā arī aktualitātēm dizaina nozarē.

2. Iegūtās zināšanas pavērs iespējas studentu dalībai starptautiskos projektos un iniciatīvās.