Projekta nosaukums: Luīzes fon Flotovas monogrāfijas Tulkošana un dzimte. Tulkošana "feminisma laikmetā" tulkojuma izdošana

Projektu īsteno: Humanitāro zinātņu fakultāte

Projekta vadītājs: prof. Gunta Ločmele

Apstiprinātais finansējums: 1 635.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 15.03.2021.–31.08.2021.

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir izdot kanādiešu tulkošanas teorētiķes darba “Tulkošana un dzimte” tulkojumu latviešu valodā. Šis ir nozīmīgs darbs, kurā latviešu valodā izstrādāta visjaunākā tulkošanas teorijas terminoloģija, kā arī aplūkotas aktuālas feminisma teorijas pamatnostādnes. Īstermiņā šis projekts ir lielisks atspēriena punkts iesaistītajiem tulkotājiem ceļā uz tālāku karjeras izaugsmi. LU Humanitāro zinātņu fakultātes Rakstiskās tulkošanas profesionālajai programmai šī publikācija ir vairāku gadu darba atskaites punkts.

Darba mērķauditorija ir tulkošanas teorijas, valodniecības, literatūrzinātnes un praktisko svešvalodu apguves programmu studenti. Grāmatai vajadzētu īpaši noderēt studentiem, kas ar tulkošanas teorijām saskaras pirmo reizi, pasniedzējiem, kas cenšas veicināt kritisko domāšanu, un zinātniekiem, kas meklē īsu pārskatu par tulkošanas nozares tagadni un nākotni feminisma teoriju griezumā. Monogrāfijas tematika var piesaistīt arī citus interesentus, literatūrzinātniekus, filozofus, sociologus un tulkošanas praktiķus un tulkojumu kritiķus. Publikācijas mērķis ir veicināt mērķauditorijas izpratni par tulkošanas specifiku un feminisma teorijām tulkošanā.

No angļu valodas tulkojuši: Dace Strelēvica-Ošiņa (priekšvārds un 1.–6. nodaļa) un Dens Dimiņš (7. nodaļa un glosārijs). Redaktori: Dens Dimiņš (priekšvārds un 1.–6. nodaļa) un Dace Strelēvica-Ošiņa (7. nodaļa un glosārijs). Monogrāfija tiks maketēta, koriģēta, mākslinieciski noformēta un izdota LU Akadēmiskajā apgādā. Pēc publikācijas paredzēta informācijas sniegšana medijos, Latvijas Universitātes konferencēs un citos piemērotos forumos, kā arī publiskās diskusijas raisīšana par pētījumā skarto problemātiku.

Projekta rezultāts:

Publicēts kanādiešu tulkošanas teorētiķes Luīzes fon Flotovas darba “Tulkošana un dzimte” tulkojums latviešu valodā - mūsdienīgs pētījums par jaunākajām tulkošanas teorijas un prakses, kā arī feminisma teorijas pamatnostādnēm.