Projekta nosaukums: LU 79. Starptautiskā zinātniskā konference

Projektu īsteno: LU Zinātnes departaments

Projekta vadītājs: Aija Erta

Projekta finansējums: 12 000.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

Projekts paredz nodrošināt LU struktūrvienību konferences sekciju sēžu tēžu, rakstu krājumu sagatavošanu, konferences programmas izveidi un ievietošanu LU repozitorijā, kā arī informatīvo vizuālo materiālu sagatavošanu.

Projekta rezultāts:

LU 79. Starptautiskās zinātniskās konferences informatīvo un vizuālo materiālu nodrošinājums.