Projekta nosaukums: Latvijas vēsturiskās koksnes gadskārtu mērījumu un ilggadējo hronoloģiju datu bankas izveidošana 2021. gadā

Projektu īsteno: LU Latvijas vēstures institūts

Projekta vadītājs: Dr. biol., vadošais pētnieks Māris Zunde

Projekta finansējums: 10 740.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

2021. gadā plānots turpināt Latvijas vēstures institūta Dendrohronoloģijas laboratorijas LU ilgtermiņa saistību izpildi:

 1. turpināt veikt nozīmīgu Latvijas vēsturisko objektu (Rīgas vecpilsētā arheoloģiski atklāto 13.–17.gs. koka konstrukciju, Liepājas un Valmieras vecpilsētā rekonstruējamo vēsturisko koka ēku u.c.) dendrohronoloģisko datēšanu un jaunu dendrohronoloģisko datu iegūšanu;
   
 2. turpināt izstrādāt Latvijas priedes, egles, kā arī ozola gadskārtu ilggadējās hronoloģijas, nodrošinot dendrohronoloģisko datu bankas papildināšanu ar jaunu informāciju;
   
 3. turpināt veikt iepriekšējās desmitgadēs iegūto dendrohronoloģisko datu kvalitātes pārbaudi un to papildināšanu ar paskaidrojošo informāciju jeb metadatiem;
   
 4. turpināt pārveidot iepriekšējās desmitgadēs iegūtos datus starptautiski atzītajā HEIDELBERG formātā un apvienot dažādiem līmeņiem atbilstošās to vidējo vērtību laikrindās un hronoloģijās;
   
 5. sagatavot par 2020.–2021. g. iegūtajiem darba rezultātiem zinātnisku publikāciju;
   
 6. popularizēt dendrohronoloģiju kā zinātnes nozari skolu jaunatnes un studentu auditorijās.

Projekta rezultāts:

2021. gadā plānots turpināt veikt Latvijā nozīmīgu vēsturisko objektu koka konstrukciju būvelementu dendrohronoloģisko datu iegūšanu, apstrādi un sagatavošanu datu bāzes formātā, kā arī atbilstošo konstrukciju absolūto datēšanu. Gada nogalē tiks sagatavota jauna zinātniskā publikācija par izpētes rezultātiem.