Projekta nosaukums: Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcijas – starptautiskas deponējošas iestādes darbības nodrošināšana 2021. gadā

Projektu īsteno: Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

Projekta vadītājs: asoc. prof. Vizma Nikolajeva

Projekta finansējums: 19 573.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

LU Bioloģijas fakultātes Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija (LMKK) izveidota 1993. gadā, un tā darbojas saskanā ar LR Ministru kabineta 1996. gada 9. novembra rīkojumu Nr. 371. LU Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija glabā vairāk nekā 1600 baktēriju, raugu un micēlijsēņu kultūras. Lielākā daļa mikroorganismu celmu izolēti Latvijā un ir vienīgie eksemplāri pasaulē. Visas kultūras tiek uzglabātas neaktīvā stāvoklī, galvenokārt šķidrajā slāpeklī. Kolekcija strādā ar dzīviem mikroorganismiem, kuru glabāšanai škidrajā slāpeklī, kultivēšanai, identificēšanai utt. nepieciešams finansējums nepārtraukti visu gadu. Kolekcijas darbu vada asoc. prof. Vizma Nikolajeva. Projekta realizēšanā iesaistīti: pētniece Daina Eze, zinātniskā asistente Zaiga Petrina un pētnieks, doktorants Māris Sepkovs.

1977. gadā Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) atzina LMKK par Starptautisku deponējošu centru (International Depositary Authority). Kopš šī brīža LMKK pilda arī starptautiskas saistības, tā ir pieejama deponētājiem visā pasaulē, kā to garantējusi Latvijas valdība.

LMKK kā dalībniece ir iesaistījusies MIRR-ERIC / Mikrobioloģisko resursu pētniecības infrastruktūras konsorcija izveidošanā. Ir sagatavota nepieciešamā dokumentācija, lai 2021. gadā Eiropas Komisija MIRRI-ERIC varētu piesaistīt ESFRI / Eiropas pētniecïbas infrastruktūru ceļu kartei.

Projekta rezultāts:

Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcijas zinātniskās un praktiskās darbības nodrošināšana 2021. gadā. Tāpat kā līdz šim, arī 2021. gadā tiks turpināta sadarbība ar Bioloģijas fakultāti, Ķīmijas fakultāti, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu un Medicīnas fakultāti un Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtu (mikroorganismu kultūru sagatavošana, identificēšana, kultivēšana, konsultācijas, t.sk. bakalaura un maģistra darbu izstrādāšanā).