Projekta nosaukums: Latvijas Gredzenošanas centra ikgadējās biedra naudas maksa starptautiskajā organizācijā EURING par 2021. gadu

Projektu īsteno: LU Bioloģijas institūts

Projekta vadītājs: Edmunds Račinskis

Projekta finansējums: 115.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 2021. gads

Projekta apraksts:

Latvijas Gredzenošanas Centrs ir LU Bioloģijas institūta struktūrvienība, kas koordinē putnu un sikspārņu gredzenošanu Latvijā, ievāc un apkopo informāciju par novērotajiem vai atrastajiem apgredzenotajiem putniem un sikspārņiem. 90 gadu laikā apgredzenoti ap 10 tūkstoši sikspārņu, 1.7 milj. putnu un apstrādāti ap 45 tūkstoši ziņojumi par atrastiem gredzenotiem putniem. Visi gredzenošanas un atrašanas dati veido Datu bāzi RING, kura regulāri ik gadu tiek papildināta. Latvijas datu bāze ir saistīta ar EURING Datu Banku, kurā tiek uzkrāta visu Eiropas valstu Gredzenošanas centru sniegtā informācija par putnu gredzenošanu un gredzenotu putnu atradumiem. Visu Eiropas valstu Gredzenošanas centru darbību koordinē starptautiskā organizācija EURING, kura mītnes vieta ir Lielbritānija. Projekts paredz LU ilgtermiņa saistību īstenošanu, apmaksājot Latvijas Gredzenošanas centra biedra naudu par 2021.gadu dalībai starptautiskajā organizācijā EURING.

Projekta rezultāts:

Ikgadējās iemaksas veikšana Latvijas dalībai starptautiskajā organizācijā EURING.