Projekta nosaukums: Kolektīvās monogrāfijas "Latviešu lingvistiskā attieksme: vērtības, pārliecība, prakse" izdošana

Projektu īsteno: LU Akadēmiskais apgāds

Projekta vadītājs: Aija Rozenšteine

Apstiprinātais finansējums: 4 917.42 EUR

Projekta īstenošanas periods: 15.06.2021.–15.11.2021.

Projekta apraksts:

Mērķis – izdot kolektīvo monogrāfiju "Latviešu lingvistiskā attieksme: vērtības, pārliecība, prakse", kas izstrādāta kā vienots pētījums, pievēršoties gan lingvistiskās attieksmes teorijai, gan tās praktiskajai izpausmei 21. gadsimta trešā gadu desmita sākumā, gan apcerot valodas kā identitātes koncepta attīstību Latvijā dažādu kultūru saskares un vēsturisko norišu kontekstā.

Uzdevumi – monogrāfijas rediģēšana, kopsavilkuma (50 lpp.) tulkošana angļu valodā, dizaina izstrāde, maketēšana, korektūra, maketa sagatavošana drukai un tiražēšana. 

Projekta realizētāji, monogrāfijas autori: Ina Druviete, Kaspars Kļaviņš, Linda Lauze, Dite Liepa, Vija Požarnova, Dace Strelēvica-Ošiņa, zinātniskā redaktore Ina Druviete.  

Literārā redaktore – Gita Kļaviņa, māksliniece un maketētāja – Baiba Lazdiņa, izdevējs – Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds. 

Paredzamais rezultāts – kolektīvā monogrāfija "Latviešu lingvistiskā attieksme: vērtības, pārliecība, prakse" paredzēta pētnieciskam darbam un studijām.

Projekta rezultāts:

LU Akadēmiskajā apgādā izdota kolektīvā monogrāfija "Latviešu lingvistiskā attieksme: vērtības, pārliecība, prakse"