Projekta nosaukums: Environmental and Experimental Biology izdošana – 2021. gada 4 žurnāla numuri

Projektu īsteno: LU Akadēmiskais apgāds

Projekta vadītājs: Aija Rozenšteine

Apstiprinātais finansējums: 8 000.00  EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.06.2021.-31.12.2021.

Projekta apraksts:

Žurnāls “Environmental and Experimental Biology” tiek izdots 4 reizes gadā. 2021.gadā akcents tiks likts uz idevuma starptautiskā prestiža paaugstināšanu. Šim nolūkam plānots turpināt uzturēt un iespēju robežās paaugstināt publikāciju zinātnisko kvalitāti, īpašu uzmanību pievēršot publikāciju zinātniskās integritātes un rezultātu zinātniskā nozīmīguma jautājumiem. Sadarbībā ar LU Akadēmisko apgādu 2021. gadā plānota pārēja uz Open Journal publicēšanas sistēmu, kas ietvers arī efektīvāku plaģiātisma kontroles sistēmu. Veiktajiem pasākumiem turpmāko trīs gadu laikā jānodrošina visu prasību izpilde žurnāla “Environmental and Experimental Biology” iekļaušanai Scopus datubāzē. Žurnāla galvenais redaktors Dr. hab. biol., prof. Ģederts Ieviņš. Par piešķirto finansējumu plānots segt žurnālu rediģēšanu angļu valodā, maketēšanu un publicēšanu.

Projekta rezultāts:

2021. gadā izdoti 4 zinātniskā žurnāla “Environmental and Experimental Biology” numuri.