Projekta nosaukums: Elektroniska kolektīvā monogrāfija "Izmērītais Laiks un Telpa: skaitlis, kalendāri, mūzika, kartes"

Projektu īsteno: LU Akadēmiskā bibliotēka

Projekta vadītājs: Ineta Kivle

Apstiprinātais finansējums: 2 744.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 06.05.2021.–10.12.2021.

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir veikt starpdisciplināru pētījumu par skaitli. Projektā piedalās filosofi, bibliotēku speciālisti, kultūras pētnieki, mūziķi, ģeogrāfi – Latvijas Universitātes akadēmiskais personāls u.c.. Projekta uzdevums ir sagatavot publicēšanai zinātnisku rakstu krājumu – kolektīvu monogrāfiju elektroniskā formātā, ietverot zinātnisko tekstu uzrakstīšanu, rakstu krājuma struktūras izveidi un zinātnisko recenzēšanu, tekstu redakciju, dizaina izveidi, maketēšanu, attēlu apstrādi, korektūru un publicēšanu. Teksts ~ 15 autorlokšņu apjomā.

Grāmatas struktūru veido četras daļas:

1. Skaitlis – skaitlis aprēķinos, apziņā un lietu kārtībā. Pētniecības avoti – filosofiski teksti, reāli procesi sabiedrībā un izglītībā.

2. Kalendāri – kalendāru vēsture Latvijā un laika skaitīšanas tradīcijas. Pētniecības avots -  LU Akadēmiskās bibliotēkas kalendāru kolekcija.

3. Kartes – tiek pētītas divas atšķirīgas pieejas kartēm: karte kā orientēšanās līdzeklis pasaulē un karte kā utopisku ideju fiksētāja.

4. Mūzika – skata skaņraksta un telpas, subjektīvā un objektīvā, izmērāmā un neizmērāmā attiecības mūzikā.

Projekta rezultāts:

Publicēts elektronisks starpdisciplinārs zinātnisks izdevums – elektroniska kolektīvā monogrāfija "Izmērītais Laiks un Telpa: skaitlis, kalendāri, mūzika, kartes"