2020. gada 29. jūnija sēdē Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas komisijas šādā sastāvā – Signe Mežinska (priekšsēdētāja), Olga Ošeniece (vietniece), Rasma Mozere, Dace Kazāka, Dace Raipale, Toms Rostoks – izskatīja Ētikas komisijai adresēto iesniegumu par iespējamiem akadēmiskās ētikas pārkāpumiem.

Ētikas komisija nolēma:

  1. Atzīt, ka nav noticis LU Akadēmiskās ētikas kodeksa 2.2, 3.1.1.3., 3.1.1.4. un 3.1.2 punktu pārkāpums, jo, X docētājs/-a iesniegumā minēto Facebook ierakstu ir rakstījis/-usi kā apsveikumu LU absolventam ar humoristisku intenci, un X absolvents to ir viennozīmīgi uztvēris kā humoristisku vēstījumu, kas viņam nenodara nekāda veida kaitējumu, nevis kā viņa sekmju un uzvedības apspriešanu, ko skaidri apliecina X absolventa komentārs pie ieraksta un viņa ētikas komisijai sniegtais viedoklis. Interpretējot iesniegumā minēto Facebook ierakstu, ētikas komisija ņēma vērā kontekstu: (1) X absolvents ierakstā minētajā studiju kursā bija saņēmis vienu no augstākajiem iespējamajiem vērtējumiem, kuru viņš pats uzskata par pilnībā atbilstošu viņa zināšanām, kas apstiprina ieraksta humoristisko intenci un izslēdz iesniegumā pausto iespējamību par nepamatotu vērtējuma samazināšanu un neobjektīvu vērtēšanu; (2) ieraksts bija domāts un pieejams ierobežotai Facebook lietotāju grupai.
  2. Lai sekmētu LU saimes izpratni par akadēmiskās ētikas normu piemērošanu, lietojot sociālos tīklus, ētikas komisija nolēma izstrādāt ieteikumus LU studējošajiem, akadēmiskajam un vispārējam personālam par sociālo tīklu lietošanu.