2021. gada 2. jūlija sēdē Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas komisija šādā sastāvā – Signe Mežinska, priekšsēdētāja, Olga Ošeniece, priekšsēdētājas vietniece, Dace KazākaDace Raipale, Toms Rostoks – izskatīja Ētikas komisijai adresēto iesniegumu par iespējamiem akadēmiskās ētikas pārkāpumiem.

Ētikas komisija nolēma:

  1. atzīt, ka X fakultātes profesors /-e X, nesaskaņoti pieslēdzoties docētāja /-as X vadītajai tiešsaistes lekcijai un iejaucoties lekcijas norisē, ir pārkāpis/-usi LU Akadēmiskās ētikas kodeksa 7. punktā definēto atbildības principu un 12. punktā ietverto normu, kas nosaka LU akadēmiskā personāla pienākumu ar cieņu izturēties pret kolēģiem un studējošajiem, uzturēt lietišķas, profesionālas un koleģiālas attiecības un ievērot pieklājību;
  2. atzīt, ka X fakultātes profesors/e X, savlaicīgi nerisinot tehniskos jautājumus, kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju lietošanu, un nenodrošinot tiešsaistes lekciju norisi atbilstoši plānam, ir pārkāpis/-usi LU Akadēmiskās ētikas kodeksa 13. punktā ietverto normu paredzētajā laikā un termiņos pildīt ar studiju procesa realizēšanu saistītos pienākumus;
  3. izteikt profesoram/-ei X nosodījumu par atkārtotu LU Akadēmiskās ētikas kodeksa pārkāpumu un ieteikt turpmāk rīkoties atbilstoši LU Akadēmiskās ētikas kodeksam, kā arī atturēties no rīcības, kas var nodarīt kaitējumu akadēmiskajam darbam un LU prestižam.