LU padomes locekļi sanākuši uz pirmo sēdi.
Par LU padomes priekšsēdētāju kļuvis Ivars Kalviņš. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Pirmajā Latvijas Universitātes (LU) padomes sēdē, kas notika 11. aprīlī, par padomes priekšsēdētāju ievēlēja Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu Ivaru Kalviņu, bet par priekšsēdētāja vietniekiem – LU profesori Innu Šteinbuku un LU Studentu padomes pārstāvi Aivu Staņēviču.

LU padomes pirmo sēdi atklāja LU Senāta priekšsēdētāja p.i. Dace Balode, sēdē LU padomes locekļus uzrunāja LU rektors profesors Indriķis Muižnieks. Pēc LU Padomes vadības ievēlēšanas procedūras sēde tika turpināta ar darba kārtības jautājumu tālāku izskatīšanu, kas ietvēra tostarp dokumentu apstiprināšanu un LU administrācijas pārstāvju ziņojumus.

Kā nosaka Ministru kabineta rīkojums "Par valsts augstskolu tipiem", universitātes padomi veido 11 locekļi, no kuriem piecus izvirza Ministru kabinets, piecus kandidātus virza Universitāte (LU Senāts) un vienu kandidātu virza Valsts prezidents.

LU padomes sastāvā apstiprināti:

 • Kristaps Zariņš, Stenfordas Universitātes emeritētais profesors;
 • Mārcis Auziņš, LU profesors, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Lāzeru centra vadītājs;
 • Dace Bula, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Kultūras, sabiedrības un vides pētījumu nodaļas vadītāja, vadošā pētniece;
 • Inna Šteinbuka, LU profesore, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Produktivitātes zinātniskā institūta “Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK” direktore;
 • Aiva Staņēviča, LU Studentu padomes pārstāve, biedrības “Riga TechGirls” valdes locekle.  
 • Valters Ščerbinskis, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors
 • Mārīte Seile, Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas nozares izglītības eksperte;
 • Baiba Apine, Ukrainas otrās lielākās bankas "Oschadbank" Padomes priekšsēdētāja un Latvijas uzņēmuma "PricewaterhouseCoopers" pastāvīgā apakšuzņēmēja;
 • Ivars Kalviņš, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents;
 • Mārtiņš Brencis, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktora vietnieks Eiropas Savienības fondu sistēmas attīstības jautājumos, LU Absolventu kluba vadītājs;
 • Raimonds Lapiņš, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks.

Augstskolu padomes ir jauna augstskolu iekšējās pārvaldības institūcija, kas tiek veidota saskaņā ar izmaiņām Augstskolu likumā, kuras 2021. gada jūnijā apstiprināja Saeima. Augstskolas padome ir koleģiāla augstākā lēmējinstitūcija, kas atbildīga par augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību. Padomei jānodrošina arī valsts augstskolas darbība atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.

Share