© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Piedāvājam ieskatīties šīs nedēļas, 31. janvāra līdz 5. februāra, Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences programmā.

 

Šonedēļ Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference piedāvā plašu programmu, kurā pētnieki iepazīstinās ar saviem jaunākajiem pētījumiem, uzsverot inovācijas savā zinātņu nozarē.

Ar aktuālajiem pētījumiem augsnes zinātnē – augsnes informācijas nodrošināšanu, klasificēšanu un kartēšanu – iepazīstinās LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Dabas tēmu turpinās LU Botāniskais dārzs, iepazīstinot ar augu daudzveidību un selekciju. Par inovācijām mārketingā stāstīs LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, bet inovācijām informācijas tehnoloģijās – Datorikas fakultāte.

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte turpinās iepazīstināt ar aktuālo izglītībā, bet par fizikas izglītību un praksi skaidros LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. LU Bioloģijas fakultātē pētnieki diskutēs par botāniku un ekoloģiju, kā arī dzīvnieku ekoloģiju.

Šonedēļ konferencē piedalās arī LU institūti, tāpēc aicinām ieskatīties konferences programmā un nepalaist garām sev interesējošās sekcijas!

 

Konferences programma

Pirmdiena, 31. janvāris

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē
Aktuāli pētījumi augsnes zinātnē, Latvijā. Augsnes informācijas nodrošinājums, klasificēšana un kartēšana / Soil as a resource for sustainable land use                                                                        
Plkst. 10.00
Vairāk informācijas

Biznesa vadības un ekonomikas fakultātē          
New labour market developments in the context of digitalisation and social change    
Plkst. 10.45
Vairāk informācijas

Bioloģijas fakultātē                                
Dabaszinātņu didaktika
Plkst. 12.00
Vairāk informācijas

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Aerobiology: current stage and future perspectives Zoom platformā
Plkst. 10.00
Vairāk informācijas

Otrdiena, 1. februāris

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē
Atomu, molekulu un optiskas fizikas sekcija (LU FMOF Lāzeru Centra sekcija)                       
Plkst. 10.00
Vairāk informācijas

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē 
Izglītība sociālās vienlīdzības sekmēšanai / Education to Promote Social Equality
Plkst. 15.00
Vairāk informācijas

LU Botāniskajā dārzā                                           
Augu daudzveidības pētījumi ex  situ
Plkst. 13.00
Vairāk informācijas

LU Botāniskajā dārzā                                          
Augu selekcija un introdukcija
Plkst. 14.00
Vairāk informācijas

Trešdiena, 2. februāris

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē   
Pirmskvartāra nogulumi, procesi, organismi un klimats / Pre-Quaternary deposits, processes, organisms and climate
Plkst. 10.00
Vairāk informācijas

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē
Aktualitātes  svešvalodu mācību metodikā  un digitālās pilsonības  izglītībā / Topicalities in Foreign Language Teaching Methodology and Digital Citizenship Education                                      
Plkst. 10.00
Vairāk informācijas

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē
FIZIKA. IZGLĪTĪBA. PRAKSE. Augstskolu fizikas izglītības praktiķu seminārs / PHYSICS. EDUCATION. PRACTICE. Seminar for Practitioners in Physics Education at Universities
Plkst. 10.00
Vairāk informācijas

Ceturtdiena, 3. februāris

Bioloģijas fakultātē                                             
Augu bioloģija / Plant biology
Plkst. 10.00
Vairāk informācijas

Bioloģijas fakultātē                                                  
Zooloģija un dzīvnieku ekoloģija/Zoology and animal ecology                                                    
Plkst. 10.00
Vairāk informācijas

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē         
Cilvēka ģeogrāfija/Human Geography   
Plkst. 10.00
Vairāk informācijas

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē          
Latvijas klimats, virszemes un pazemes ūdeņi -  mainība, tendences un ietekmes / Latvian climate, surface and groundwater – variability, trends and impacts         
Plkst. 10.00
Vairāk informācijas

Bioloģijas institūtā                                    
Inovatīvie un pielietojamie pētījumi bioloģijā/Innovative and applied research in Biology                                                                 
Plkst. 10.00
Vairāk informācijas

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē
Plenary Session. Human, Technologies and Quality of Education                                                        
Plkst. 10.00
Vairāk informācijas

Biznesa vadības un ekonomikas fakultātē   
Mārketings un inovācijas
Plkst. 10.00
Vairāk informācijas

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē
Latvian-Brazilian meeting on Active and Soft Matter Physics                                                         
Plkst. 15.00
Vairāk informācijas

3.-4. februāris

Ķīmiskās fizikas institūtā                              
Nanotechnologies and Radiation Processes
Plkst. 10.00
Vairāk informācijas

4. februāris

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē          
Lietišķā ģeoloģija, kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija / Applied geology, Quaternary geology and geomorphology
Plkst. 9.00
Vairāk informācijas

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē           
Geomatics (GIS and Remote sensing)
Plkst. 9.00
Vairāk informācijas

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē
Plenārsēde/Plenary Session
Plkst. 9.00
Vairāk informācijas

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē             
New solutions to study demographic and migration processes for the development of Latvian society                                                   
Plkst. 10.00
Vairāk informācijas

Bioloģijas fakultātē                                               
Botānika un ekoloģija / Botany and ecology
Plkst. 10.00
Vairāk informācijas

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē
Language and Literature in the Context of Education
Plkst. 10.00
Vairāk informācijas

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē  
Traditions and Innovations in Pre-school and Primary School Education                                  
Plkst. 10.00
Vairāk informācijas

Fizikas institūtā                                      
Fundamental and applied magnetohydrodynamics
Plkst. 10.00
Vairāk informācijas

Biznesa vadības un ekonomikas fakultātē    
Latvijas tautsaimniecības nākotne pārmaiņu laikmetā
Plkst. 12.00
Vairāk informācijas

Datorikas fakultātē                                        
Inovatīvās informācijas tehnoloģijas / Innovative Information Technologies                                  
Plkst. 14.00
Vairāk informācijas

Share

Related Content

LU jau 80. reizi notiks starptautiskā zinātniskā konference
24.01.2022

LU jau 80. reizi notiks starptautiskā zinātniskā konference