23. novembrī plkst. 17.00 notiks starptautisks starpdisciplinārs seminārs tiešraidē “Klausīšanās un polifonija”. Reģistrēties semināram iespējams ŠEIT.

Semināra dalībnieki:

- Prof., Dr. Lenart Škof, Alma Mater Europeae, Humanitāro studiju institūts, Zinātnes un pētniecības centrs Koper, Slovēnija
- Vadošā pētniece,  Dr. Ineta Kivle, Latvijas Universitāte, Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs, Latvija
- Prof., Dr. Raivis Bičevskis, Latvijas Universitāte, Filozofijas un ētikas nodaļa, Latvija
- Dr. Anne Sauka, Latvijas Universitāte, Filozofijas un ētikas nodaļa, Latvija
- Dr. Maja Bjelica, Zinātnes un pētniecības centrs Koper, Slovēnija

 

Ar informāciju par semināru un programmu aicinām iepazīties ŠEIT.

Divpusējs (Slovēnija - Latvija) starptautisks starpdisciplinārs pētniecības projekts “Klausīšanās un polifonija”  (2020–2022)

Projekta mērķis ir padziļināt izpratni par klausīšanos un polifoniju un, pamatojoties uz atšķirīgu nozaru un metodoloģiju sinerģiju, starpdisciplināru pieeju, piedāvāt jaunas pētījuma objekta konceptualizācijas iespējas, tās saistot ar aktuālām norisēm sabiedrībā, kultūrā, mākslā. Klausīšanās kā polifonija un polifonija kā simultāna daudzu komponentu līdzās pastāvēšana ir cilvēka un vides mijiedarbības pamatā. Šajā gadījumā vide ir ne tikai materiāli mērāma, bet arī idejiski, emocionāli, radoši apliecināma. Projekts paredz daudzpusējas pētniecības aktivitātes: vizītes, pētniecību bibliotēkās un arhīvos, konferences, starptautiskus simpozijus, akadēmiskās lekcijas, diskusijas, publikācijas. Projektā tiek pētīta klausīšanās un polifonija no fenomenoloģijas, ētikas un antropoloģijas aspektiem, izmantojot dažādas pētnieciskās pieejas un tematiku: a) skaņas fenomenoloģiju un hermeneitiku; b) balss un valodas skaniskuma semantiku; c) klausīšanās mākslu; d) uztveri; e) klausīšanās polifoniju kā atvērtība un citādā saprašana; f) intersubjektīvo ētiku. Projekta pētnieciskie rezultāti tiks publicēti Jagaiļa universitātes Krakovā zinātniskajā izdevumā “Polijas estētikas žurnāls”

Kontakti saziņai: Ineta Kivle, ineta.kivle@lu.lv

Share