Īstermiņa mobilitātes programma “Europe Today and Tomorrow”, 2021. gada 6. un 7. maijs.

Viena no organizētajām FORTHEM Īstermiņa mobilitātes programmām bija konference, kurā pulcējās studenti no visiem studiju līmeņiem no septiņām partneru universitātēm, kur studenti varēja apmainīties ar idejām un viedokļiem, piedaloties semināros un prezentācijās par Eiropas problēmām šodien un nākotnē.

Mg. iur. Laura Kadile ir juriste, LU Juridiskās fakultātes doktorante un LU Medicīnas fakultātes pētniece. Pārstāvot Latvijas Universitāti Forthem Alliance studentu konferencē “Europe today and tommorow”, viņa uzstājās ar referātu “Assessment of decision-making capacity as precondition for protection of patients` rights in Latvia”. Pētījums tika izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes projekta "Cilvēktiesībās balstīta pieeja ar garīga rakstura traucējumiem un ierobežotu lemtspēju ārstēšanā: tiesiskā, ētiskā un klīniskā perspektīva" Lzp-2021/1-0397 ietvaros.

FORTHEM īstermiņa mobilitātes programma deva iespēju studentei dibināt jaunus kontaktus, un jau šajā oktobrī pēc iegūtās uzvaras Francijas institūta Latvijā stipendiju konkursā Laura Kadile dosies uz augsta līmeņa zinātnisko praksi FORTHEM alianses partneraugstskolā- Dižonas universitātē.

Share

Related Content

Forthem alianse aicina pieteikties uz īstermiņa mobilitātes pasākumiem 2022. gadā
12.11.2021

Forthem alianse aicina pieteikties uz īstermiņa mobilitātes pasākumiem 2022. gadā