Latvijas Universitātes (LU) Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienā, šā gada 17. maijā, tiks sperts nākamais solis turpmākai LU Akadēmiskā centra attīstībai. Akadēmiskajā centrā ieplānota veselības aprūpes, inovāciju, studentu prakses un pētniecības bāze – Veselības māja ar tajā iekļautu Bērnu centru. Bērnu centra pirmā pamatiestrādne ir LU Medicīnas fakultātes (MF) Sociālās pediatrijas centrs, kurš savu darbību turpmāk izvērsīs LU Zinātņu mājā.

Klasiskā medicīna aplūko bērna anatomiju un fizioloģiju, savukārt bērna uzvedību, attīstību un iekļaušanos sabiedrībā izzina sociālā pediatrija. 2019. gada 17. maijā plkst. 11.30  LU Zinātņu mājā atklās jauniekārtotās MF Sociālās pediatrijas centra mācību telpas. Tās turpmāk kalpos kā mācību bāze LU MF topošajiem ārstiem un māsām, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes topošajiem psihologiem, sociālajiem pedagogiem un speciālajiem pedagogiem, kā arī nozares praktiķiem, kas centrā varēs veikt savu profesionālo pilnveidi tālākizglītības formā. Studentus centrā izglītos multi-sensorās terapijas izmantošanai darbā ar bērniem, kam ir īpašas vajadzības, kā arī autiskiem un hiperaktīviem bērniem.

Sociālās pediatrijas centra mācību telpu atklāšanas pasākumā MF vadība nāks klajā ar iniciatīvu un skaidros ieguvums dzīves kvalitātes paaugstināšanā mazajiem pacientiem, ja Latvijā tiktu ieviesta skrīninga sistēma iespējami agrīnai terapijas uzsākšanai.

LU MF dekāns profesors Valdis Folkmanis skaidro: “Modernas veselības aprūpes sistēmas stūrakmens ir preventīva pieeja, kas nodrošina savlaicīgu patoloģijas diagnostiku. Tādejādi iespējams vai nu novērst iespējamu invaliditātes iestāšanos vai uzlabot pacienta dzīves kvalitāti, ja invaliditātes iestāšanos nav bijis iespējams novērst. Sociālās pediatrijas centra darbs ir vērsts uz preventīvu pieeju bērnu veselības aprūpē, kas, īpaši izmantojot multi-sensorās terapijas sniegtās iespējas, var kalpot par nozīmīgu stimulu Latvijā tik nepieciešamajām izmaiņām bērnu veselības aprūpē.”

Share