© Foto: Māris Greidāns

7.decembrī LU Atomfizikas un spektroskopijas intitūtā (ASI) notika Latvijas Zinātnes padomes projekta “Progresīva spektrālās attēlošanas tehnoloģija ādas diagnostikai” atklāšanas (“kick-off”) pasākums. Ieskatu par turpmākajos divos gados plānotajām aktivitātēm sniedza projekta zinātniskais vadītājs Jānis Spīgulis un inženiere Egita Lakstīgala.

Projektā tiks attīstīta oriģināla tehnoloģija, kas nodrošina vairāku monohromatisku attēlu iegūšanu vienlaikus pie vairākiem viļņu garumiem (SMSLI – Snapshot Multi-Spectral-Line Imaging). Galvenais mērķis ir šīs tehnoloģijas adaptēšana ādas jaunveidojumu bezkontakta diagnostikai. Rezultātā plānots izveidot un klīniski aprobēt jaunas konstrukcijas ādas diagnostikas ierīci, kā arī veikt tehnoloģijas pārneses pasākumus. Vairāk var lasīt LU zinātnes sadaļā.

Share