Autors ar nupat no tipogrāfijas saņemto grāmatu. G. Vilkas foto
Autors ar nupat no tipogrāfijas saņemto grāmatu. G. Vilkas foto

Latvijas Universitātes Muzeja veidotajā “Muzeja sērijāiznākusi otrā grāmata “Zvaigžņu aicinājums” – Latvijas Universitātes (LU) astronomijas studentu (1920 – 1949) dzīvesstāsti, kuras autora, LU Muzeja eksperta un astronoma Ilgoņa Vilka iedvesmas avots bija astronomijas studentu darbi, kas glabājas LU Muzeja F. Candera un Latvijas astronomijas kolekcijā. Rūpīgu pētījumu rezultātā atklājās, ka šajā laika posmā astronomiju studējis vismaz 51 students. Viņu dzīvesstāsti ir ļoti dažādi, taču tos vieno interese par astronomiju, poētiskāk sakot, „zvaigžņu aicinājums”. Interese par astronomiju bija šo jauniešu motīvs uzsākt astronomijas studijas, un bieži vien pavadīja viņus visu dzīvi. Šiem studentiem veltīta I. Vilka grāmata.

Divdesmit kādreizējie astronomijas studenti ir pietiekami labi zināmi, jo kļuva par profesionāliem astronomiem, matemātiķiem vai fiziķiem tepat Latvijā vai trimdā, daļa kļuva par pazīstamiem pedagogiem. Par pārējiem astronomijas studentiem, kopskaitā 31, grāmatā vienkop un izvērsti stāstīts pirmo reizi. Tādējādi šis darbs dod ieguldījumu LU vēstures saglabāšanā.

Grāmatas tapšanā liela nozīme bija daudzveidīgajiem materiāliem, kas glabājas LU Muzeja krājumā – fotogrāfijām, grāmatām, astronomiskajiem instrumentiem, pulksteņiem. Tie ir atspoguļoti, izmantojot principu „agrāk” un „tagad”. Proti, grāmatā ievietotas dažādu priekšmetu fotogrāfijas, kas uzņemtas 20. gadsimta 20. - 30. gados, un blakus – mūsdienu fotogrāfijas, kas dod iespēju pārliecināties, ka unikālās Latvijas Universitātes kultūrvēstures liecības muzejā tiek saglabātas ar rūpību un pietāti.

Grāmatas “Zvaigžņu aicinājums” mērķauditorija ir astronomijas speciālisti, zinātnes vēsturnieki, saskarnozaru speciālisti, kā arī ikviens interesents, kas interesējas par astronomijas vēsturi. Drukāto versiju var iegādāties LU Akadēmiskajā apgādā, bet elektroniskā versija brīvi pieejama LU Repozitorijā. Grāmatas apjoms ir 112 lappuses.

Dalīties

Saistītais saturs

Izdota Ferdinanda Erdmaņa Štolla sēņu pasaulei veltīta grāmata
15.05.2023.

Izdota Ferdinanda Erdmaņa Štolla sēņu pasaulei veltīta grāmata

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Skolēnu iedvesmotājai Ellai Detlovai 100
18.07.2022.

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Skolēnu iedvesmotājai Ellai Detlovai 100

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Aizputes astronomijas skolotājai Rotai Saveļjevai 100
21.06.2022.

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Aizputes astronomijas skolotājai Rotai Saveļjevai 100

ZEM LUPAS. LVU Astronomiskās observatorijas laika dienesta atjaunošana
16.05.2022.

ZEM LUPAS. LVU Astronomiskās observatorijas laika dienesta atjaunošana

Zinātnes kafejnīcā: kosmosa skaistums fotogrāfijās
08.10.2019.

Zinātnes kafejnīcā: kosmosa skaistums fotogrāfijās

Atvērta Muzeja sērijas pirmā grāmata “Zvirbulis. Kosmoss. Akvareļi”
20.09.2019.

Atvērta Muzeja sērijas pirmā grāmata “Zvirbulis. Kosmoss. Akvareļi”

„Zvirbulis. Kosmoss. Akvareļi” grāmatas atvēršanas svētki
11.09.2019.

„Zvirbulis. Kosmoss. Akvareļi” grāmatas atvēršanas svētki