Gustava Vanaga memoriālais darba galds Latvijas ķīmijas vēstures muzejā Rīgā, Kronvalda bulvārī 4. Foto: Sarmīte Livdāne
Gustava Vanaga memoriālais darba galds Latvijas ķīmijas vēstures muzejā Rīgā, Kronvalda bulvārī 4. Foto: Sarmīte Livdāne

Pirms 130 gadiem pasaulē nāca slavenais ķīmiķis organiķis Gustavs Vanags (1891-1965). 2021. gada martā Latvijas Universitātes Muzejs par godu šai atceres dienai par mēneša priekšmetu ir izvēlējies profesora memoriālo darba galdu Latvijas ķīmijas vēstures muzejā.

Darba galds atrodas Latvijas ķīmijas vēstures muzejā Rīgā, Kronvalda bulvārī 4, 261. telpā. Sākotnēji muzejā bija tikai šī viena telpa un muzejs saucās “Profesora Vanaga memoriālais kabinets”. Saglabājušās vēsturiskās mēbeles: rakstāmgalds, centrālais galds, skapji un krēsli. Mēbeļu izvietojums gar divām sienām nav mainīts. Skapjos eksponēti kabineta kādreizējo saimnieku zinātniskie darbi, viņu sarakstītās grāmatas, sintezētās organiskās vielas.

Virtuāla izstāde ir veltīta rakstāmgaldam, pie kura pirms Gustava Vanaga strādājuši arī tādi izcili ķīmiķi kā Karls Adams Bišofs un Valdemārs Fišers. Pašlaik uz galda atrodas Gustava Vanaga piemiņas lietas - viņam jubilejās dāvināti albumi ar fotoattēliem un profesora citātiem, Organiskās sintēzes institūta kolektīva Gustavam Vanagam 70 gadu jubilejā 1961. gada 10. martā dāvinātais indandiona režģa modelis, 2 jubilejas dāvinātie kokgriezumi, mākslinieka Jāņa Strupuļa no plastilīna veidotie medaļu oriģināli (viens no kuriem ir Gustava Vanaga portrets), jubilejā dāvināts apgleznots šķīvis u.c. Zem stikla ir izvietota profesora Vanaga biogrāfija, darbinieka apliecības Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultātē un Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultātē, lapiņa ar profesora piezīmēm.

Pa labi no rakstāmgalda skapī ir izvietota Gustava Vanaga doktora disertācija un habilitācijas darbs, autorapliecības, studiju laiku sekmju grāmatiņa un laboratorijas žurnāls, diplomandu saraksts, Vanagam veltītas grāmatas un konferences "Dikarbonilsavienojumu ķīmija" programmas un tēžu krājumi.

Videostāsts par izstādi

Virtuālā izstāde “Gustava Vanaga darba galds”

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Gustavs Vanags un viņa mantojums

Latvijas Universitātes Muzeja organizētā "Zinātņu vēsture un muzeoloģija" sekcijas sesija: Pagātne sasaucas ar tagadni

Informācija par Latvijas ķīmijas vēstures muzeju.

Ar citiem Mēneša priekšmetiem aicinām iepazīties šeit.

Dalīties

Saistītais saturs

Izstāde “Gustava Vanaga darba galds”
09.03.2021.

Izstāde “Gustava Vanaga darba galds”

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Gustavs Vanags un viņa mantojums
09.03.2021.

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Gustavs Vanags un viņa mantojums