A. Žaggera publikācijas. I. Vilka kolāža
A. Žaggera publikācijas. I. Vilka kolāža

2020. gada septembrī Latvijas Universitātes Muzeja mēneša priekšmets ir astronoma Alfrēda Žaggera publikāciju kopums. Tas atspoguļo viņa mūža veikumu, kas bija veltīts precīzā laika noteikšanai un jūras astronomijai.

Virtuālā izstāde „Astronoma Alfrēda Žaggera publikācijas”

Intervija ar A. Žaggera mazmeitu Ingrīdu Žaggeri

Alfrēds Žaggers (1878 – 1956) no 1922. līdz 1944. gadam vadīja Latvijas Universitātes Astronomiskās observatorijas administratīvo un zinātnisko darbu, veica novērojumus ar dažādiem astronomiskiem instrumentiem, lasīja lekcijas studentiem. Viņa darba rezultāti apkopoti deviņās publikācijās:

1916. A. Žaggers, I. Štrauss, E. Kalniņš. Сборникъ задачъ по мореходной астрономии (Jūras astronomijas uzdevumu krājums), Petrograda, 1916.

1929. A. Žaggers. Vietas ģeogrāfiskā platuma un gaŗuma noteikšana. Kuģniecības gada grāmata 1929. gadam, 4. gads. Rīga, 1929, 124. – 174. lpp.

1930. Sastādījis Alfrēds Žaggers. Jūŗas astronomija. Rīgā: Jūrniecības departaments, 1930. sēj. < 2 > : ilustrācijas, tabulas; 26 cm.

1932. (2 raksti) Žaggers, Alfrēds. Die Universitäts Sternwarte Zu Riga, Lettland (Universitātes Astronomiskā observatorija Rīgā, Latvijā). Žaggers, Alfrēds. Ein Leicht Zu Konstruierender Ableseapparat Für Chronographenstreifen (Viegli konstruējams hronogrāfa lentu nolasīšanas aparāts). Latvijas Ūniversitātes Astronomiskās observātōrijas raksti. Nr. 1. Rīga, 1932.

1936. A. Žaggers. Über die Beeinflussung der Lage der Libellenblase durch die Windrichtung (Par vēja virziena ietekmi uz līmeņrāža pūslīša stāvokli). Astronomische Nachrichten, Nr. 6199 – 6200, Band 259, Mai 1936, lpp. 125. – 132.

1937. A. Schagger. Beiträge zur Steigerung der Genauigkeit bei astronomischen Messungen (Papildinājumi astronomisko novērojumu precizitātes palielināšanai). Latvijas Ūniversitātes Astronomiskās observātōrijas raksti. Nr. 3. Helsinki, 1937.

1940. A. Žaggers. Vispārīgā astronomija. Rīga: Latvijas Universitate, 1940. sēj. <1 > (vii, 346 lpp.): ilustrācijas, tabulas; 24 cm. Latvijas Universitates mācības grāmatu serija; Nr. 13.

1944. A. Žaggers. Disertācija „Daži papildinājumi astronomisko mērījumu precizitātes palielināšanai, novērojumu un aprēķinu vienkāršošanai” (mašīnraksts).

Kā redzam, A. Žaggera publikācijas veltītas ļoti praktiskiem jautājumiem. Cik var noprast no materiāliem, kas glabājas LU Muzejā, arī pats Alfrēds Žaggers bija tāds – ļoti akurāts, lietišķs un mērķtiecīgs. Astronomijas studente Rota Saveļeva atceras A. Žaggera lasītās lekcijas otrā pasaules kara laikā: „Profesoram raksturīgi bija precīzu riņķa līniju brīvrokas attēlojumi uz tāfeles, sarežģītu attēlu un shēmu skaidrība un pārskatāmība. Vielu varēja apgūt jau lekcijas laikā”.

Papildu informācija par Alfrēdu Žaggeru: Universitas, 1956.09.01.

Dalīties

Saistītais saturs

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. LU docenta Friča Gulbja Triju Zvaigžņu ordenis
13.11.2023.

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. LU docenta Friča Gulbja Triju Zvaigžņu ordenis

LU SIMTGADES ATKLĀJUMS. Observatorijas galvenais instruments senā optikas katalogā
09.09.2019.

LU SIMTGADES ATKLĀJUMS. Observatorijas galvenais instruments senā optikas katalogā

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Heides teleskops - gandrīz 100 gadus universitātē
03.09.2019.

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Heides teleskops - gandrīz 100 gadus universitātē

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Bijušā astronomisko novērojumu paviljona novietojuma shēma
13.05.2019.

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Bijušā astronomisko novērojumu paviljona novietojuma shēma