Foto:  https://www.tervetia.lv/lv/albums/albums.htm?alb=133
Foto: https://www.tervetia.lv/lv/albums/albums.htm?alb=133

2022. gada 30. aprīlī Latvijas armijas virsnieku dibinātā latviešu studentu korporācija Tervetia atzīmēs savu Simtgadi. Tervetia ir pirmā, pie LU dibinātā Latvijas studentu korporācija, kuras biedri iesaistījušies cīņā par Latvijas neatkarības izcīnīšanu Latvijas Neatkarības karā (1918-1920), aizsardzībā pret otrreizējo PSRS okupāciju Otrā pasaules karā (1939-1945) un Latvijas neatkarības atjaunošanā no otrreizējās PSRS okupācijas (1944-1991) Latvijas Nacionālo partizānu karā (1944-1956). Tomēr paši tērveti ne tikai ir karotāji par Latvijas Republikas valstiskumu, bet arī paša valstiskuma kopēji un uzturētāji. Tās biedri ir nedalāma LU vēstures un sabiedrības sastāvdaļa, kuri iesaistās gan sabiedriskajā, gan zinātniskajā darbībā.

Virtuālā izstāde “Tervetia cīņa par Latvijas valsts eksistenci” ir tapusi, izmantojot ArtSteps programmu, kas padara pašu virtuālo izstādi telpisku. Tajā pats interesents var brīvi pārvietoties, iepazīstoties ar latviešu studentu korporācijas Tervetia lomu un nozīmi LU un visas Latvijas valsts vēsturē. Izstāde ir tapusi 2022. gada aprīļa LU Muzeja mēneša priekšmeta Latviešu studentu korporācijas “Tervetia” krāsu deķelis ietvaros kā papildinājums virtuālās izstādes interesentam.

Virtuālā izstāde ir balstīta uz LU Muzeja, LU fotoarhīva, Latvijas Kara muzeja, Latvijas Nacionālās enciklopēdijas un Tērvetas novada pieejamajiem resursiem, kas saistīta ar latviešu studentu korporācijas Tervetia vēsturi.

Interesents var iepazīties ar ievērojamām personībām Latvijas un LU vēsturē, kas nenošķirama daļa no pašas studentu korporācijas Tervetia vēstures. Latvijas armijas ģenerāli un galveno stratēģi Pēteri Radziņu, kurš pazīstams kā Latvijas Neatkarības kara (1918-1920) uzvaras arhitekts. Latvijas armijas ģenerāli un vienu no LU Vēstures institūta (kādreiz Latvijas Vēstures institūta) pamatlicējiem un Latvijas militārās vēstures aizsācējiem Mārtiņu Peniķi, kurš licis pamatus mūsdienu Latvijas militārajai vēsturei, skatoties Centrāleiropas un Austrumeiropas kontekstā. LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu studentu, latviešu leģionāru un latviešu nacionālo partizānu Robertu Dāvidu-Timmermani, kurš ziedoja dzīvību par Latvijas valsts neatkarību un apliecināja Latvijas Republikas idejas nepārtrauktību laikā, kad studentu korporāciju darbība Latvijā bija liegta sakarā ar PSRS okupāciju, bet atļauta trimdā ASV, Kanādā, Austrālijā u.c.

LU Muzeja krājumā ir ievērojama studentu akadēmisko mūža organizāciju liecību kolekcija, ar kuru var iepazīties, sazinoties ar krājuma glabātāju Rūdolfu Rubeni. Kontakti: rudolfs.rubenis@lu.lv, 67034566 vai 25733456

Dalīties

Saistītais saturs

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. “Par Latviju kritušie studenti” piemiņas plāksne
13.09.2023.

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. “Par Latviju kritušie studenti” piemiņas plāksne

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Latviešu studentu korporācijas Tervetia krāsu deķelis
06.04.2022.

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Latviešu studentu korporācijas Tervetia krāsu deķelis