DIGITĀLAIS ZENĪTTELESKOPS GRAVITĀCIJAS LAUKA UN TĀ ANOMĀLIJU NOTEIKŠANAI

ERAF 2.1.1.1. aktivitāte “Atbalsts zinātnei un pētniecībai” Projekts “ Digitālais zenītteleskops gravitācijas lauka un tā anomāliju noteikšanai” Vienošanās Nr. 2010/0207/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/077 LU reģistrācijas Nr.: ESS2010/101 Projekta zinātniskais vadītājs Dr. Fizikas Ansis Zariņš, ansiszx@inbox.lv   Projekta vispārīgais mērķis – Tautsaimniecībā plaši izmantotā ģeoīda precīza modeļa noteikšanai nepieciešamo datu iegūšanas un apstrādes daudzkārtīga darba efektivitātes paaugstināšana. Projekta specifiskais mērķis – Zinātniski pamatota, ar jaunām kvalitatīvām īpašībām digitāla zenītteleskopa modeļa un ar to saistītas jaunas vadības un datu apstrādes programmas izstrāde un pārbaude gravitācijas lauka un tā anomāliju noteikšanai. Projekts un pētījums atbilst – zinātņu virzieniem „Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas” un „Vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana” Projekta ietvaros īstenotajām darbībām nav saimniecisks raksturs, jo saskaņā ar MK Noteikumu Nr.752 apakšpunktu 3.1. projekts atbilst šādiem kritērijiem: • Veic pamatdarbību - zinātnisko darbību un zinātnisko darbību rezultātu izplatīšanu zināšanu un tehnoloģiju pārnese veidā; • Atlīdzību, kas iegūta, īstenojot šīs pamatdarbības, atkārtoti investē pamatdarbībās; Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes: 1. Pētniecība (eksperimentālā izstrāde): 1.1. Digitāla zenītteleskopa modeļa konstrukcijas projektēšana un izgatavošana; 1.2. Programmatūras izstrāde; 1.3. Digitāla zenītteleskopa regulēšana un testēšana; 2. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana; 3. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana. Projekta rezultātā tiks izveidots jauns produkts – Digitālais zenītteleskops gravitācijas lauka un tā anomāliju noteikšanai un jauna vadības un datu apstrādes programma. Projekta īstenošanas vieta – Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1586 Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši. (01.10.2010. – 01.09.2013.)