Aktivitātes projektā "Digitālais zenītteleskops gravitācijas lauka un tā anomāliju noteikšanai"

Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūtā 2011.gada 29.aprīlī notika projekta dalībnieku seminārs. Tika apspriesti digitālā zenītteleskopa vertikāles novirzes noteikšanai konstruēšanā sasniegtie rezultāti. Izpētē iesaistītais personāls ziņoja par sasniegtajiem rezultātiem laikā līdz 2011.gada aprīļa beigām. Pašreizējā darba stadijā atzīmējams sekojošais:
  • Programmatūra digitālā attēla iegūšanai ir izstrādes un eksperimentēšanas stadijā;
  • Veikti sekmīgi zvaigznes attēla centra identificēšanas algoritma testi. Tālākai zvaigznes centra identificēšanas optimizācijai nepieciešami dati par atbilstošās optiskās sistēmas parametriem;
  • Turpinās potenciālu gravitācijas lauka anomāliju, kā arī ar ekspluatāciju paredzamo saistīto apstākļu, datu apzināšana;
  • Tuvojas nobeigumam sākotnējā, vienkāršota zenītteleskopa montāžas un optikas versijas, tikai dažu iespēju testēšanai, izgatavošana;
  • Tiek pabeigts grafiskais materiāls. Mehāniskā konstrukcija sagatavota pārklājumiem.
  • Iepirkuma procedūra ir ļoti laikietilpīga un komplicēta. Joprojām nav saņemtas būtiski svarīgas augstvērtīgas zinātniskās aparatūras komponentes.